Liiat opintotuet palautettava toukokuun loppuun mennessä

Tuen voi palauttaa helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2014, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 29.5.2015 tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.2015.

Opiskelija voi laskea vuositulonsa huhtikuussa saamansa esitäytetyn veroilmoituksen avulla. Opintotuen kela.fi-sivuilla on ohje siitä, miten esitäytetystä veroilmoituksesta voi laskea opintotuen tulovalvonnassa huomioitavat vuositulot.

Opintotuen saaja voi myös tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi ja ruotsiksi www.kela.fi/web/sv/etjanst) opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Opintotuen saaja voi saada apua myös kahden minuutin opasvideosta, joka neuvoo askel askeleelta, miten selvittää palautettavan tuen määrän Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.

Tuet on helppoa palauttaa verkossa

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa, tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16 (Ilmoitus opintotuen perumisesta tai vapaaehtoisesta palauttamisesta). Paperilomake on toimitettava Kelaan 8.5.2015 mennessä ja opiskelijalle lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Tulorajan voi tarkistaa Kelan verkkopalvelusta

Jos opiskelijalle maksettiin opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa verkkopalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 8–18.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot brutto-määräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja ulkomaan tulot. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava opintotukeen vaikuttavien muiden tulojensa määrä.

Opiskelija voi valita palautettavat kuukaudet. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Tulovalvonnan jälkeen tukien takaisin maksettava määrä on 15 prosenttia suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa.

Opintotuen vapaaehtoisten palautusten maksuaikaa pidennettiin viime vuonna maaliskuun lopusta toukokuun loppuun. Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 24,8 miljoonaa euroa 25 100 opiskelijalta. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä tulleet opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis-toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lisätietoja asiakkaille:

Videolla Kela opastaa: Liikaa maksetun opintotuen palauttaminen

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–18

Lisätietoja medialle:

Kelan opintotukiryhmä

suunnittelija Inka Kiviharju, puh. 020 634 3518

Perustietoa opintotuen vapaaehtoisesta palauttamisesta ja tulovalvonnasta (pdf):

http://www.kela.fi/documents/10180/1169455/perustietoap/a44a7a09-1f3b-4666-b9c3-d2263b1e6a69

Perustietoa opintotuen vapaaehtoisesta palauttamisesta ja tulovalvonnasta (doc):

http://www.kela.fi/documents/10180/1169455/perustietoad/7664fd71-eaf2-4fa5-b6ea-5a1bc75cd19f

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit