Överbetalda studiestöd ska betalas tillbaka inom maj månad

Enklast går det att sköta via FPA:s e-tjänst. Studerande kan betala tillbaka överbetalda studiestöd inom maj månad och undvika återkrav av studiestöd förhöjt med 15 %.

Studerande vars inkomster år 2014 översteg årsinkomstgränsen kan på eget initiativ betala tillbaka överbetalda studiepenningar och bostadstillägg fram till sista maj. Den frivilliga återbetalningen betalas på banken senast fredagen 29.5.2015 eller i nätbanken senast på förfallodagen 31.5.2015.

Studerande kan lätt räkna ut årsinkomsterna från den förhandsifyllda skattedeklarationen som skickats ut i april. På webbplatsen fpa.fi finns anvisningar för vilka inkomster i skattedeklarationen som beaktas i årsinkomsterna vid inkomstkontrollen. 

Studerande kan också kontrollera de årsinkomster som beaktas i studiestödet genom att gå till e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in till e-tjänsten med sina egna nätbankskoder eller mobil ID.  Årsinkomsterna hittas genom att välja Studiestöd – Stödmånader – Inkomstkontroll – Årsinkomster.

Återbetalning enklast på nätet

Det är enkelt att meddela om återbetalningen och annullera studiestöd via FPA:s webbplats. E-tjänsten vägleder och uppger vilka månader en studerande kan återbetala och hur återbetalningen inverkar på årsinkomstgränsen. Enklast går stödet att återbetala via sin egen nätbank. Det går också att beställa en inbetalningsblankett i e-tjänsten som FPA skickar hem.

Alternativt kan meddelandet om återbetalning göras genom att fylla i pappersblanketten OT16r (Meddelande om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd). Pappersblanketten måste skickas till en FPA-byrå eller universitetets studiestödsnämnd senast den 8.5.2015, så den studerande hinner få hem en förhandsifylld inbetalningsblankett.

Inkomstgränsen visas i e-tjänsten

Årsinkomstgränsen bestäms enligt antalet stödmånader. För studerande som fått studiestöd för nio månader är årsinkomstgränsen 11 850 euro. Studerande kan kontrollera sina personliga inkomstgränser via FPA:s e-tjänst eller genom att ringa servicenumret för studerande 020 692 229 må–fre kl. 8–18.

Som inkomster beaktas alla skattepliktiga förtjänst- och kapitalinkomster i bruttobelopp utan avdrag (även skattepliktiga sociala förmåner förutom studiepenning) samt stipendier som fåtts för att trygga uppehället och inkomster från utlandet. Stipendier för internationellt studentutbyte beaktas inte som inkomst.

En studerande kan själv bestämma vilka stödmånader han eller hon betalar tillbaka frivilligt. Högskolestuderande får tillbaka stödmånader för senare behov.

Om en studerandes inkomster överstiger årsinkomstbeloppet och återbetalningen uteblir kommer FPA att återkräva det överbetalda studiestödsbeloppet. Efter inkomstkontrollen höjs beloppet med 15 %.

För ett år sedan betalade 25 100 studerande självmant tillbaka 24,8 miljoner euro i överbetalda studiestöd. Största delen av återbetalningarna gjordes via en nätbank.

FPA meddelar återbetalningarna till skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen skickar i mars-april en förhandsifylld skattedeklaration. I den beaktas återbetalningar som gjorts före utgången av februari.  De återbetalningar som sker inom mars-maj meddelar FPA till skatteförvaltningen och studerande behöver alltså inte själv korrigera uppgifterna i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen beaktar alla återbetalningar i den slutliga beskattningen.

Ytterligare information:

På webben www.fpa.fi/studiestod > Inkomster
Frivillig återbetalning av studiestöd

Servicenumret för studerande 020 692 229 betjänar vardagar mellan 8–18

Ytterligare information till medier:
Planerare Inka Kiviharju, studiestödsgruppen vid FPA, tfn 020 634 3518 

Dokument & länkar