Nuoren elämä solmussa? Apua kuntoutuksesta

Miten aikuinen voi auttaa, jos lähellä on nuori, jolla sairaus haittaa selviytymistä opiskelusta tai jolle ei sairauden vuoksi löydy sopivaa työtä?  Kannattaa tutustua nuortenkuntoutus.kela.fi-sivustoon. 

Sivustolle on koottu tietoa siitä, miten nuori voi hakeutua kuntoutukseen ja millaisia kuntoutuspalveluita Kela tarjoaa.

Usein nuori itse ei huomaa tai koe tarvitsevansa kuntoutusta, sillä kuntoutuksen kohderyhmänä pidetään vanhempaa väestöä. Kelan kuntoutuspalveluita nuorille ovat esimerkiksi ammatillinen kuntoutus tai mielenterveyspalvelut.

Ammatillinen kuntoutusselvitys selkeyttää uratavoitteita. Mielenterveyskurssit taas tukevat arjessa nuoren opiskelua ja työhön pääsyä tai työelämässä pysymistä.

Kurssilla nuori saa tukea omien tavoitteidensa saavuttamiseksi sekä opiskelu-, työ- ja toimintakykynsä parantamiseksi. Kela järjestää nuorten kursseja kahdessa ikäryhmässä: 16–22-vuotiaille ja 23–30-vuotialle.

Katso kevään kurssien aloituspäivät ja paikat:

nuortenkuntoutus.kela.fi

Nuorten kuntoutuspalvelut tutuksi

Kelassa on käynnissä kuntoutuksen viestinnän ja markkinoinnin kehittämisprojekti. Mikä kunto ‑verkkosivut ovat osa projektia.

Tänä keväänä nuorten kuntoutuspalveluita tehdään tutuksi etenkin nuorten läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Mikä kunto -kampanja näkyy ja kuuluu tammikuussa mm. mainosvideona elokuvateattereissa ja televisiossa sekä radiomainoksena.

Katso Mikä kunto ‑kampanjan video:

https://www.youtube.com/watch?v=xgaQZtDodQM


Lisätietoja:

Kelan kuntoutusryhmä,
viestinnän asiantuntija Päivi Väntönen, p. 050 551 8627
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit