Ung och livet strular?

Hur kan vuxna hjälpa ungdomar som på grund av sjukdom har svårt att klara studierna eller hitta ett lämpligt jobb?

Läs mer på sajten rehabiliteringforunga.fpa.fi. Där finns samlad information om hur ungdomar kan söka sig till rehabilitering och vilka rehabiliteringstjänster FPA har att erbjuda.

Ofta märker inte de unga själva att de kan vara i behov av rehabilitering eftersom rehabilitering ofta uppfattas som något för äldre personer. FPA:s rehabiliteringstjänster för ungdomar omfattar exempelvis yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering vid psykisk ohälsa.

En yrkesinriktad rehabiliteringsutredning reder ut den ungas mål i yrkeslivet. Rehabiliteringskurserna för unga med psykisk ohälsa ska stöda deras studier, möjligheter att komma in i arbetslivet eller förutsättningar att stanna i arbetslivet.

Under kursens gång får den unga stöd för att nå sina egna mål och studie-, arbets- och funktionsförmåga. FPA har delat upp kurserna för ungdomar i två ålderskategorier: 16–22-åringar och 23–30-åringar.

Kolla upp vårens kurser. begynnelsedatum och rehabiliteringsställen på rehabiliteringforunga.fpa.fi.

Bekant med rehabilitering för unga

FPA har inlett ett projekt för att utveckla kommunikationen och marknadsföringen kring rehabiliteringen. På webben är Mikä kunto? och Vadå rehab? en del av projektet.

I vår görs rehabiliteringstjänsterna för unga bekanta för dem som är ungdomarna nära eller som arbetar med dem. I januari kommer Mikä kunto-  och Vadå rehab-kampanjen bl.a. vara synlig i form av reklamsnuttar på biografer, tv och i radio.

Se Mikä kunto ‑kampanjvideon:

https://www.youtube.com/watch?v=xgaQZtDodQM

Mer information:
FPA, rehabiliteringsgruppen,
kommunikationsspecialist Päivi Väntönen, tfn 050 551 8627
fornamn.efternamn@kela.fi

Dokument & länkar