Omaishoidon tuki ei enää vaikuta yleiseen asumistukeen

Yleinen asumistuki uudistuu ja selkeytyy ensi vuoden alusta. Omaishoidon tuki ei enää pienennä asumistukea.

Ensi vuoden alusta omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei huomioida enää tulona yleisessä asumistuessa. Tämän vuoksi omaishoidon tukea ja yleistä asumistukea saavan kannattaa tarkistaa asumistuki heti vuoden alussa. Jos tulot omaishoidon tuen kanssa ovat aiemmin ylittäneet kokonaan yleisen asumistuen tulorajat, kannattaa arvioida uudelleen mahdollisuus asumistukeen. Arvion voi tehdä esimerkiksi verkossa (www.kela.fi/laskurit). Laskuri päivitetään 13.12.2014 uuden lain perusteiden mukaiseksi.

Ensi vuoden alusta alkaen omaishoidon tuki ei siis vaikuta yleiseen asumistukeen eikä eläkkeensaajan asumistukeen.

Uudistuksen yhteydessä valintaoikeus yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä poistuu, ja oikeus eläkkeensaajan asumistukeen sidotaan eläkkeen saamiseen. Vielä nykyisin joissain tilanteissa eläkeläinen voi valita yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä. Jatkossa esimerkiksi kaikki lapsiperheet voivat hakea vain yleistä asumistukea.

Uuden lain mukaan ruokakunnan alaikäisten lasten tulot eivät myöskään enää vaikuta yleisen asumistuen määrään. Kun lapsi täyttää 18 vuotta ja hänellä on tuloja, asiasta pitää ilmoittaa Kelaan, jotta asumistuki maksetaan oikean suuruisena.

Tuki ei katkea lainmuutoksen vuoksi

Uusi laki yleisestä asumistuesta tulee voimaan 1.1.2015. Tuen maksaminen ei katkea vuodenvaihteessa lainmuutoksen vuoksi. Kela tarkistaa yleisen asumistuen uuden lain mukaiseksi seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa vuoden 2015 aikana. Siihen saakka asumistukea maksetaan entisin perustein. Jos elämäntilanne muuttuu, siitä pitää kuitenkin ilmoittaa viipymättä Kelaan.


Lisätietoja medialle
Kela, lakimies Mikko Horko, puh. 020 634 3428
Kela, etuuspäällikkö Heli Kauhanen, puh. 040 186 2317
etunimi.sukunimi@kela.fi


Lisätietoja asiakkaille
Verkossa www.kela.fi/asumistuki  on muun muassa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Asumistuen palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 8–18

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit