Palvelua eri kielillä kuvayhteyden välityksellä

Kela tarjoaa maaliskuusta alkaen etäpalvelua englanniksi, venäjäksi, saameksi ja kurdiksi. Kielipalveluja tarjotaan kuvayhteyden avulla etäpalveluna 4–6 tuntia viikossa/kielipalvelu.

Englanninkielisen palvelun kohderyhmänä ovat kansainväliset asiakkaat sekä englantia äidinkielenään puhuvat asiakkaat. Tarvittaessa Kela järjestää tulkkipalvelua asiakkaan omalla äidinkielellä asioinnin sujuvuuden varmistamiseksi.

Venäjänkielinen palvelu on jatkoa viime kevään kokeilulle. Kokeilusta saadun kiittävän palautteen rohkaisemana palvelua aiotaan nyt jatkaa.

Saamenkielistä palvelua tarjotaan Lapin vakuutuspiiristä koltansaamea ja pohjoissaamea puhuville asiakkaille. Kyseessä on täysin uusi palvelu. Etäpalvelun lisäksi pohjoissaamea ja koltansaamea puhuvia asiakkaita aletaan palvella myös puhelimitse.

Kurdinkielistä palvelua kokeiltiin vuonna 2014. Palvelusta pidettiin, mutta sitä käytettiin vain vähän. Maaliskuussa palvelu alkaa jälleen. Palvelun markkinointia lisätään ja palvelua tarjotaan aktiivisesti kurdinkielisille asiakkaille.

Tavoitteena asiakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehtiminen

Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä. Uusi palvelu lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Se on hyödyksi myös opastettaessa asiakkaita käyttämään verkkoasiointipalveluja. Kuvayhteyden välityksellä tapahtuva palvelu vastaa toimistopalvelua.

Palvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi häneltä tietoteknistä osaamista. Asiakkaan käytössä tulee olla tietokone, jossa on sekä kamera että riittävästi laajakaistakapasiteettia.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa www.kela.fi/etapalvelu

Etäpalvelu englanniksi www.kela.fi/web/en/videoconnection-english

Etäpalvelu venäjäksi www.kela.fi/video-rus

Etäpalvelu kurdiksi www.kela.fi/video-kurdi

Etäpalvelu koltansaameksi www.kela.fi/video-nuorttsaamas

Etäpalvelu pohjoissaameksi www.kela.fi/video-davvisamegiella


Lisätietoja medialle:
Kelan kenttäosasto,
suunnittelupäällikkö Pirkko Kilpeläinen, puh. 020 63 41551
projektipäällikkö Asko Kiukas, puh. 020 63 41552
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit