Keliberin Syväjärven kaivoksen apualueelle laajentamispäätös

Report this content

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt 8.2.2022 kaivoslain (621/2011) nojalla Keliber Technology Oy:lle kaivoslain mukaisen apualueen laajennuksen toimintojen lisäämiseksi Kaustisen kunnassa sijaitsevalle Syväjärven kaivoksen apualueelle.

Tukes toteaa päätöksessään, että apualueen laajennuksella ja toimintojen lisäämisellä ei ole sellaisia vaikutuksia, että tätä varten olisi tarvetta muuttaa kaivosturvallisuuslupaa ja siinä annettuja lupamääräyksiä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät kysymykset tämän alueen osalta voidaan tarvittaessa päivittää kaivoksen kaivosturvallisuusasiakirjoihin tulevissa kaivostarkastuksissa. Syväjärven kaivosaluetta koskeva kaivosturvallisuuslupa annettiin 13.10.2021.

Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Lupapäätös pidetään nähtävänä 17.3.2022 saakka.

Lisätietoa

Pentti Grönholm, päägeologi, Keliber, 050 348 1535

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024.

www.keliber.fi

Tilaa