Keliberin vastuullisuuskatsaus 2021

Report this content

Keliber julkaisi vuoden 2021 vastuullisuuskatsauksen 31.3.2022. Katsaus sisältää kaikki nykyiset toiminnot ja kuvaa yhtiön vuoden 2021 operatiivista toimintaa. Esimerkiksi työturvallisuus, vesienhallinta, CO2-päästöjen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat olennaisia aiheita joista kerromme katsauksessa. 

GRI standardit ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaivos- ja kemianteollisuuden käytetyimpiä kehyksiä. GRI standardit voisivat olla Keliberille sopivin vastuullisuuden raportointimalli, joka mahdollistaisi kattavan raportoinnin olennaisten asioiden vaikutuksista liiketoimintaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä. Keliber määrittää tavoitteensa ennen tuotannon aloittamista.

Tietyt katsaukseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien vastuullisuuden lähestymistavat ja näkemys suunnitelmista tai tulevasta taloudellisesta tai toiminnallisesta tuloksesta, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Keliber aikoo julkaista vastuullisuuskatsauksen kerran vuodessa.

Vastuullisuuskatsaus 2021 on ladattavissa tästä.

Lisätietoa

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. 040 712 2432, hannu.hautala@keliber.fi  

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@keliber.fi

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. www.keliber.fi

Tilaa