• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Vihreää valoa litiumhankkeen rikastamon toimintojen ja päälouhinta-alueen ympäristövaikutusten arviointiselostukselle

Vihreää valoa litiumhankkeen rikastamon toimintojen ja päälouhinta-alueen ympäristövaikutusten arviointiselostukselle

Report this content

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (ELY-keskus) on vahvistanut, että Keliber Oy:n litiumprovinssin laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) täyttää YVA-lainsäädännössä säädetyt sisältövaatimukset. Lisäksi yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostus ei sisällä olennaisia puutteita.

Keliber tutustuu ELY-keskuksen perusteltuun päätelmään huolellisesti ja kaikki siinä mainitut kommentit ja täsmennykset otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja meneillään olevassa ympäristölupavaiheessa. Yhtiö on muun muassa aloittanut alueen vesienhallinnan tarkentavan mallinnuksen, yksityiskohtaiset selvitykset toiminnan vaikutuksista alueen eläimistöön, Natura 2000 -arvion täydentämisen sekä Rapasaaren malmin laajan mittakaavan pilot-testit. 

”Haluamme kiittää paikallisia asukkaita, ELY-keskusta ja muita mukana olleita YVA-prosessiin osallistumisesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Tavoitteenamme on jättää rikastamon ja päälouhinta-alueen lupahakemus lupaviranomaiselle ennen kesälomakautta”, kertoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lausunto on nähtävillä Keliber.fi ja Ympäristö.fi -sivuilla.

Lisätietoa:

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautala puh. 040 712 2432
Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski puh. 050 375 3204

Keliber Oy

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Tilaa