Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä on kasvanut maltillisesti

Julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Kevan tilastojen mukaan kunta-alalla oli työeläkevakuutettuja vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 521 155 henkeä. Kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan vakuutettujen työntekijöiden määrä nousi noin 5 900 hengellä eli 1,2 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

- Kymmenen viimeisen vuoden aikana KuEL-vakuutettujen määrä on kasvanut yli 65 000 hengellä (noin 14 %), toteaa tilastopäällikkö Katinka Lybäck.

Lisäys johtuu sekä KuEL-piirissä tapahtuneissa muutoksista että terveys- ja sosiaalialan lisääntyneestä työvoimatarpeesta. Kunnissa työskentelevät opettajat, jotka ovat olleet aiemmin vakuutettuina valtion eläkelaissa, siirtyvät vähitellen KuEL:n piiriin. Lisäksi kunnallisten osakeyhtiöiden määrä on lisääntynyt ja niiden henkilöstömäärä on kasvanut. Samoin ovat tehneet kuntayhtymät. Samaan aikaan kunnissa ja kaupungeissa vakuutettujen määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Nykykehityksen valossa on oletettavissa, että kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä pysynee lähivuosina suurin piirtein ennallaan, mm. siksi, että ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän terveyspalveluita.

- Pyrimme varautumaan parhaalla mahdollisella tavalla suuriin ja vaikeasti ennakoitaviin muutoksiin. Maksutuloon voi yllättävästi vaikuttaa esimerkiksi mahdolliset kunta-alan lomautukset, jolloin palkkasumma voi jäädä oletettua matalammaksi, tiivistää rahoitussuunnittelusta vastaava johtaja Allan Paldanius.

Joka kolmas kunta-alan työeläkevakuutettu työskentelee terveysalalla

KuEL-vakuutettujen määrän kasvu on ollut voimakkainta terveys- ja sosiaalialan ammattiryhmissä. Terveysalan työntekijöiden osuus on miltei kolmannes kaikista KuEL-vakuutetuista. Vuoden 2012 lopussa terveydenhuollossa työskenteli lähes 169 000 vakuutettua, joista 100 000 oli lähi- ja perushoitajia tai sairaanhoitajia. Muita suuria ammattiryhmiä ovat opettajat, lastentarhanhoitajat ja päiväkotiapulaiset sekä siivoojat.

KuEL-vakuutettujen keski-Iässä isoja eroja ammattiryhmien välillä

KuEL-vakuutettujen keski-ikä on varsin korkea, 45,4 -vuotta. Keski-iän nousu näyttää pysähtyneen viime vuoden tasolle. Ikärakenteessa ei ole viime vuosina tapahtunut radikaaleja muutoksia, mutta 60-vuotiaita ja sitä vanhempia on hieman aiempaa enemmän (2012 11 % ja vuonna 2008 9 %). Samaan aikaan kunta-alalle on tullut hieman aiempaa enemmän nuoria. Alle 30-vuotiaiden KuEL-vakuutettujen osuus on 13 prosenttia (vuonna 2008 12 %).

Suurista ammattiryhmistä vanhimpia (keski-ikä vähintään 50 vuotta) ovat osastonhoitajat, sihteerit, kodinhoitajat ja kotiavustajat sekä siivoojat. Terveysalan vakuutetut olivat lähes 1,5 vuotta nuorempia kuin kunta-alan vakuutetut keskimäärin.

KuEL-vakuutetun, työ- ja virkasuhteisen henkilöstön lisäksi kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt sekä kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen tehneet. KuEL-vakuutettujen määrä ei kuvaa vakanssien määrää, sillä luvuissa ovat mukana myös virka-, työ- tai perhevapailla olevat henkilöt sekä sivutoimiset kuntatyöntekijät. Työ- ja virkasuhteisia vakuutettuja oli kaikkiaan 494 210 henkilöä.

Lisätietoja:

Tilastopäällikkö Katinka Lybäck, puh. 020 614 2727

Johtaja Allan Paldanius puh. 020 614 2406

Sähköposti: etunimi.sukunimi@keva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit