ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Konecranes on 5.10.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Harris Associates L.P.:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia. Ilmoituksen mukaan Harris Associates L.P. omisti 3 152 800 Konecranes Oyj:n osaketta 4.10.2016, mikä vastaa 4,98 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Konecranes Oyj:llä on yhteensä 63 272 342 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 400 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

Tilaa