KONECRANES ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT SUOMESSA

Kuten 24. heinäkuuta 2013 julkaistussa pörssitiedotteessa todettiin, Konecranes aloittaa uusia toimenpiteitä vuosittaisen kulutasonsa alentamiseksi 30 miljoonalla eurolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Konecranes aloittaa Suomessa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja pysyvistä henkilövähennyksistä. Mahdollisten pysyvien vähennysten vaikutusten arvioidaan kohdistuvan enintään 90 henkilöön, ja ne toteutetaan irtisanomisina, eläkejärjestelyinä sekä vuokratyövoiman ja määräaikaisten työsuhteiden vähennyksinä.

Nyt aloitettavat yt-neuvottelut koskevat Konecranes Oyj:n, Konecranes Finland Oy:n ja Konecranes Service Oy:n koko Suomen henkilöstöä. Mahdollisten irtisanomisien lisäksi Konecranes neuvottelee mahdollisista lomautuksista ja eläkejärjestelyistä. Myös vuokratyövoiman käyttöä ja määräaikaisia työsuhteita vähennetään. Konecranes työllistää Suomessa noin 2 000 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittavat toimenpiteet arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Mahdollisten lomautusten määrää ja kestoa ei vielä pystytä arvioimaan.
 
Toimenpiteillä pyritään sopeuttamaan yrityksen kustannusrakenne ja kapasiteetti vastaamaan nykyistä heikentynyttä markkinatilannetta sekä turvaamaan yrityksen tulevaisuuden kilpailukyky. Harkittavien toimenpiteiden on arvioitu globaalisti koskevan enintään 600 henkilöä pysyvinä henkilövähennyksinä, lomautuksina ja eläkejärjestelyinä. Konecranes työllistää tällä hetkellä noin 12 000 henkilöä 48 maassa.

Lisätietoja:
Lehdistö
Mikael Wegmüller, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Konecranes Oyj
Sähköposti: mikael.wegmuller@konecranes.com, tai puhelin 020 427 2008

Sijoittajat ja analyytikot:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj
Sähköposti: miikka.kinnunen@konecranes.com, tai puhelin 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2012 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 170 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 626 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

 

Tilaa