KONECRANES INLEDER SAMARBETSFÖRHANDLINGAR I FINLAND

Som kommunicerats i börsmeddelandet den 24 juli 2013 vidtar Konecranes nya åtgärder för att minska företagets årliga kostnadsbas med 30 MEUR till och med slutet av 2014. I Finland inleder Konecranes samarbetsförhandlingar angående möjliga permitteringar och uppsägningar. De eventuella permanenta personalminskningarna i Finland beräknas beröra högst 90 anställda. Personalminskningarna kommer att genomföras genom uppsägningar och förtidspensioneringar, samt genom att minska användningen av inhyrd personal och temporärt anställda.

Samarbetsförhandlingarna kommer att beröra all personal vid Konecranes Abp, Konecranes Finland Oy och Konecranes Service Oy i Finland. Utöver eventuella uppsägningar kommer Konecranes att förhandla om eventuella permitteringar och förtidspensioneringar. Företaget kommer också att minska användningen av inhyrd personal och temporärt anställda. Konecranes har cirka 2 000 anställda i Finland.

De åtgärder som är föremål för samarbetsförhandlingar beräknas vara genomförda i slutet av första kvartalet 2014. Mängden och varaktigheten av eventuella permitteringar kan ännu inte uppskattas. 

Målet med åtgärderna är att anpassa företagets kostnadsstruktur och kapacitet till den nuvarande försvagade marknadssituationen samt att säkra företagets konkurrenskraft i framtiden. De övervägda åtgärderna beräknas påverka högst 600 personer genom uppsägningar, permitteringar och förtidspensioneringar. För närvarande har Konecranes cirka 12 000 anställda i 48 länder.

Ytterligare information:
Press
Mikael Wegmüller, direktör, Marknadsföring och Kommunikation, Konecranes Abp
E-post: mikael.wegmuller@konecranes.com, eller tel +358 20 427 2008

Investerare och analytiker:
Miikka Kinnunen, direktör, Investerarrelationer, Konecranes Abp
E-post: miikka.kinnunen@konecranes.com, eller tel +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2012 omsatte koncernen 2 170 MEUR. Koncernen har 11 900 anställda på 626 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

Prenumerera