KONECRANES OYJ - OSAKEMERKINNÄT KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA JA MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Konecranes Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 29 441 osaketta. Osakkeita merkittiin seuraavasti:
 
 

Optio-oikeus Osakkeet Merkintähinta, EUR/osake
2009A 29 441 10,60

 
Koko merkintähinta, 312 074,60 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Konecranes Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti merkinnöissä käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Merkityt osakkeet luovutetaan merkitsijöille 30.1.2014, jonka perusteella oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat. Osakemerkinnän ja omien osakkeiden luovutuksen jälkeen Konecranes Oyj:llä on hallussaan 5 414 821 omaa osakettaan.

Konecranes Oyj:n voimassa olevien optio-ohjelmien perusteella jaetut optiot oikeuttavat merkitsemään yhteensä 1 457 450 osaketta.

Konecranes Oyj:n
Optio-ohjelman 2009 ehdot löytyvät konsernin sijoittajasivulta osoitteesta www.konecranes.com > Sijoittajat > Osaketieto > Optio-ohjelmat.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2012 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 170 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 900 työntekijää ja 626 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

Tilaa