Konecranes Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepalkkiojärjestelmästä

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7.2020 klo 15.00

Konecranes Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepalkkiojärjestelmästä 

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepalkkiojärjestelmän 2020 ("Järjestelmä") perustamisesta Konecranesin avainhenkilöille. Järjestelmän ansaintajakso on 2020–2022, ja se sisältää kolme erillistä arviointijaksoa sekä erilliset tavoitteet vuosille 2020, 2021 ja 2022.

Arviointijakson 2020 ansaintakriteeri on oikaistu osakekohtainen tulos (EPS). Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrättyjä uudelleenjärjestelykuluja, yritysjärjestelyihin liittyviä transaktiokustannuksia sekä muita poikkeuksellisia eriä. Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt EPS-tavoitteen ensimmäiselle arviointijaksolle. 

Ansaintajaksolla 2020—2022 Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 170 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson 2020—2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan vuonna 2023, mikäli järjestelmän ehdot täyttyvät.

Kannustinjärjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksua.

11.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista tai omien osakkeiden luovuttamisesta Järjestelmän toteuttamiseksi.

 

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet, puh. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa