• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2021 KLO 10.15

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on toimittanut Konecranesin hallitukselle Konecranesin 30.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkkioita koskevan ehdotuksen. Nimitystoimikunnan on työjärjestyksensä mukaan tehtävä päätöksensä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävistä ehdotuksista yksimielisesti. Nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle, ettei se ole saavuttanut yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenmäärää tai valintaa koskien, eikä Nimitystoimikunta näin ollen tule tekemään ehdotusta näistä asiakohdista.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin.

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 21,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedal, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko Mokkila ja Janne Martin, ja että Christoph Vitzthum valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdotetut henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa 30.3.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2021 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana. Mikäli ehdotettu Konecranesin ja Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.

Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, Pauli Anttila, Solidiumin sijoitusjohtaja, Mikko Mursula, Ilmarisen toimitusjohtajan sijainen ja sijoitusjohtaja sekä Stig Gustavson.

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, on toiminut asiantuntijana Nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja,
puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa