Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2022

Report this content

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI–MAALISKUU 2022 27.4.2022 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2022

 

Ennätyskorkeat tilaukset haastavassa markkinatilanteessa

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuu 2022. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 1 029,6 miljoonaa euroa (762,8), +35,0 prosenttia (+32,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Kasvua vauhditti saatujen tilausten kasvu kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 6,0 prosenttia (+2,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 300,7 miljoonaa euroa (283,6). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 283,1 miljoonaa euroa (255,2), +10,9 prosenttia (+6,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 2 485,2 miljoonaa euroa (1 866,7) maaliskuun lopussa, +33,1 prosenttia (+30,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 672,1 miljoonaa euroa (704,0), -4,5 prosenttia (-6,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa mutta pieneni Satamaratkaisuissa.

- Oikaistu EBITA-kateprosentti 6,6 prosenttia (8,0) ja oikaistu EBITA-kate 44,1 miljoonaa euroa (56,2). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta sekä Teollisuuslaitteisiin vaikuttaneesta kustannusinflaatiosta.

- Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa (37,5), -2,9 prosenttia liikevaihdosta (5,3). Oikaisut olivat yhteensä 56,7 miljoonaa euroa (10,3) ja koostuivat pääasiassa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvistä kustannuksista ja sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (0,23)

- Vapaa kassavirta oli 2,6 miljoonaa euroa (17,7)

- Nettovelka oli 545,3 miljoonaa euroa (569,2) ja nettovelkaantumisaste 40,3 prosenttia (47,4).

- Ukrainan sodan vaikutukset: 78,9 miljoonaa euroa Venäjän tilauksia alaskirjattiin ja 32,1 miljoonaa euroa Venäjän liikevaihtoa peruutettiin. Peruutetun liikevaihdon ja Ukrainassa sijaitsevan omaisuuden arvonalentumisten tulosvaikutus liiketulokseen oli 46,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko määrä on sisällytetty oikaisuihin.

- Hallitus ehdottaa osingoksi 1,25 euroa (0,88) osaketta kohti vuodelta 2021

 

 

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen epävarmuutta inflaation ja materiaalien saatavuusongelmien takia, joita Ukrainan sota on lisännyt. Myös COVID-19-pandemia jatkuu.

 

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö on hyvällä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on edelleen heikompaa kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2021.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

 1-3/
2022

 1-3/
2021

Muutos

%

R12M
 

1-12/
2021

Saadut tilaukset, MEUR

1 029,6

762,8

35,0

3 442,3

3 175,5

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

2 485,2

1 866,7

33,1

 

2 036,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

672,1

704,0

-4,5

3 153,9

3 185,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

66,3

79,0

-16,1

386,1

398,9

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

9,9 %

11,2 %

 

12,2 %

12,5 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2

44,1

56,2

-21,7

300,0

312,2

Oikaistu EBITA, % 2

6,6 %

8,0 %

 

9,5 %

9,8 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

37,1

47,8

-22,3

268,4

279,1

Oikaistu liikevoittoprosentti 1

5,5 %

6,8 %

 

8,5 %

8,8 %

Liikevoitto, MEUR

-19,5

37,5

-152,1

162,9

220,0

Liikevoittoprosentti, %

-2,9 %

5,3 %

 

5,2 %

6,9 %

Voitto ennen veroja, MEUR

-29,4

26,6

-210,3

136,5

192,5

Tilikauden voitto, MEUR

-21,3

18,4

-215,9

107,7

147,4

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

-0,26

0,23

-212,9

1,37

1,86

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

-0,26

0,23

-212,3

 1,36

1,85

Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, %

40,3 %

47,4 %

 

 

39,8 %

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

1,4

1,5

 

 

1,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

7,1 %

9,3 %

Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

13,4 %

13,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR

2,6

17,7

 

122,6

137,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 16 577

 16 738

-1,0

 

 16 625

 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA TEO OTTOLA:

 

Konecranesin ensimmäinen vuosineljännes oli ristiriitainen. Saimme ennätysmäärän tilauksia, mutta samalla kannattavuutemme heikkeni. Ukrainan sota järkytti meitä kaikkia, ja olemme syvästi huolissamme yli 400 ukrainalaisesta työntekijästämme ja heidän perheistään. Inflaation kiihtymisen ja materiaalien saatavuusongelmien vuoksi sota on lisännyt entisestään markkinaolosuhteiden epävakautta ja arvaamattomuutta. Työskentelemme kovasti ja keskitymme suorituskykyymme, ja ennätyksellisen tilauskantamme vuoksi meillä on vielä paljon saavutettavaa.

 

Geopoliittisista jännitteistä ja pandemiasta huolimatta yleinen markkinatilanne jatkui hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja saadut tilauksemme olivat ennätyskorkeat konsernitasolla. Konecranesin saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 32,4 % prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuina ja olivat yli miljardi euroa. Lyhyen syklin tuotteidemme saadut tilaukset kääntyivät jälleen kasvuun ja olivat odotettua suuremmat.

 

Asiakastoimitusten ajoitukset, komponenttien saatavuus ja muut toimitusketjun rajoitukset vaikuttivat liikevaihtoomme ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihto laski 6,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ennätyksellisestä tilauskertymästä johtuen tilauskantamme kasvoi jälleen uuteen ennätykseen: 2 485 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa.

 

Oikaistu EBITA-kateprosenttimme laski edellisvuodesta ja oli 6,6%. Lasku johtui myynnin viivästyksistä, inflaation vaikutuksesta Teollisuuslaitteisiin ja Satamaratkaisujen toimitusten ajoituksesta. Kunnossapidon positiivinen kannattavuuskehitys jatkui ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli kaikkien aikojen paras ensimmäisen neljänneksen oikaistu EBITA-kateprosentti.

 

Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat 6,9 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vaikka toimitusketjun ongelmat vaikuttivatkin liikevaihtoon, hyvä kannattavuuskehitys jatkui ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 17,4. Sopimuskannan arvo kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja ylitti 300 miljoonan euron rajan.

 

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 31,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Asiakkaista aiheutuneet viivästykset ja toimitusketjun ongelmat jatkuivat, mutta ulkoinen myynti laski hieman vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna pääasiassa perutun Venäjän myynnin seurauksena. Oikaistu EBITA-kateprosentti laski edellisvuodesta ja oli -2,1 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa inflaatiosta ja myynnin viivästyksistä.

 

Satamissa toiminta pysyi korkealla tasolla. Satamaratkaisujen tilaukset kasvoivat 55,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja olivat 427 miljoonaa euroa. Asiakastoimitusten ajoitukset vaikuttivat kuitenkin liikevaihtoon. Lisäksi komponenttipula jatkui etenkin siirrettävien laitteiden liiketoiminnassamme, mutta sen vaikutus alkoi näkyä myös projektiliiketoiminnassa. Tämän vuoksi oikaistu EBITA-kateprosentti oli 2,9 prosenttia.

 

Ukrainan sota on vaikuttanut liiketoimintaamme, toimintoihimme ja henkilöstöömme. Meillä on Ukrainassa yli 400 työntekijää. Konecranes on tukenut heitä ja heidän perheitään koko sodan ajan. Ukrainalaisten työntekijöidemme ja heidän perheidensä turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Ukrainalaisten työntekijöidemme osoittama sinnikkyys, rohkeus ja vahvuus on ollut vaikuttavaa, ja minuun on tehnyt vaikutuksen myös Konecranesin työntekijöiden tarjoama vilpitön apu ja tuki eri puolilla maailmaa, erityisesti Ukrainan naapurimaissa.

 

Kun sota alkoi, tuotanto Zaporižžjan tehtaallamme keskeytettiin ja ohjattiin muihin tuotantolaitoksiimme. Olemme myös päättäneet olla ottamatta uutta liiketoimintaa Venäjältä. Päätöksemme seurauksena alaskirjasimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä 79 miljoonaa euroa Venäjältä kirjattuja tilauksia ja peruutimme 32 miljoonaa euroa Venäjältä ennen vuotta 2022 kirjattuja projektituottoja. Koska epävarmuus on edelleen korkealla tasolla, olemme myös alentaneet Ukrainan omaisuuseriemme tasearvoja. Näiden arvonalennusten ja peruutetun projektimyynnin vaikutus liiketulokseemme oli noin 47 miljoonaa euroa, joka on sisällytetty täysimääräisenä oikaisuihimme.   

 

Odotamme markkinoiden epävakauden ja epävarmuuden jatkuvan käynnissä olevan sodan vuoksi. Lisäksi pandemia ja siihen liittyvät sulkutoimet vaikuttavat edelleen maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Olemme päivittäneet kysyntänäkymämme toiselle vuosineljännekselle nykyisen markkinatilanteen mukaiseksi. Vaikka kysyntäympäristö on nyt hyvällä tasolla, emme odota uutta ennätyksellistä vuosineljännestä tilauksissa. Pidämme koko vuoden ohjeistuksemme ennallaan ja odotamme koko vuoden 2022 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2021 verrattuna ja koko vuoden oikaistun EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2021. Odotamme inflaation, komponenttien saatavuusongelmien ja muiden toimitusketjun rajoitusten jatkuvan ja vaikuttavan tulokseemme tänä vuonna.

 

Koska suunniteltu sulautumisemme Cargotecin kanssa peruuntui 29.3.2022, lykkäsimme varsinaista yhtiökokoustamme, joka oli määrä pitää seuraavana päivänä. Tämän vuoksi myös osinkojen maksu siirtyi. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 15. kesäkuuta, ja Konecranesin hallitus ehdottaa 1,25 euron osakekohtaista osinkoa. Yhtiökokous kutsutaan koolle ja ehdotukset julkaistaan mahdollisimman pian.

 

Vahvistaaksemme edelleen asemaamme nostolaiteliiketoiminnan maailmanlaajuisena johtajana ilmoitimme tänään keskittävämme Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueemme yhteisen johdon alaisuuteen 1.6.2022 alkaen. Päätös perustuu viime vuoden lokakuussa käynnistettyyn arviointiin, jossa tarkasteltiin tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta näiden kahden liiketoiminta-alueen välillä. Kunnossapidon johtajasta Fabio Fiorinosta tulee näiden kahden liiketoiminta-alueen johtaja, ja toimintamallia kehitetään edelleen. Kahden liiketoiminta-alueen lähentäminen parantaa Konecranesin asiakaskokemusta ja yksinkertaistaa teollisuusliiketoimintamme mallia ja strategiaa.

 

Kun otetaan huomioon kaikki tapahtunut, Konecranesin ensimmäinen vuosineljännes oli todellakin tapahtumarikas ja ristiriitainen. Olen ylpeä työntekijöidemme sitoutumisesta, joka jatkuu vahvana. Olemme keskittyneet ja keskitymme jatkossakin liiketoimintamme kehittämiseen, jatkuvaan parantamiseen ja vastuullisuuteen, sekä siihen, että voimme tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

 

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään kansainvälinen videokonferenssi 27.4.2022 klo 11.30. Osavuosikatsauksen esittelee Konecranesin finanssijohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola.

 

Videokonferenssiin voi osallistua ja sitä voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/2022-q1

Linkki aktivoituu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkamisaikaa.

 

Osallistujatunnus: 58012341#

 

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla johonkin alla olevista numeroista:

 

Maa

Puhelinnumero

Suomi

+358 981710310

Ruotsi

+46 856642651

Saksa

+49 6913803430

Ranska

+33 170750711

Iso-Britannia

+44 3333000804

USA

+1 6319131422

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus on tarkoitus julkaista 27.7.2022.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 600 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.konecranes.com