Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Report this content

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2021 28.10.2021 klo 8.30

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Q3: vahva suoritus jatkui

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi–syyskuu 2021. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 713,7 miljoonaa euroa (565,5), +26,2 prosenttia (+25,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 2,8 prosenttia (+1,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 286,7 miljoonaa euroa (278,8). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 257,9 miljoonaa euroa (218,9), +17,8 prosenttia (+16,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Tilauskannan arvo oli 1 997,4 miljoonaa euroa (1 742,8) syyskuun lopussa, +14,6 prosenttia (+13,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 773,6 miljoonaa euroa (767,9), +0,7 prosenttia (+0,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta pieneni Teollisuuslaitteissa.
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 10,0 prosenttia (10,4), ja oikaistu EBITA-kate oli 77,4 miljoonaa euroa (80,1). Lasku johtui pääasiassa vertailukauden väliaikaisista henkilöstökulusäästöistä.
- Liiketulos oli 49,9 miljoonaa euroa (40,3), 6,4 prosenttia liikevaihdosta (5,2). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 19,4 miljoonaa euroa (30,9).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,40  euroa (0,33)
- Vapaa kassavirta oli 39,0 miljoonaa euroa (81,4)

TAMMI–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 2 283,2 miljoonaa euroa (1 884,0), +21,2 prosenttia (+22,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 770,6 miljoonaa euroa (694,1), +11,0 prosenttia (+13,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 2 236,8 miljoonaa euroa (2 242,1), -0,2 prosenttia (+1,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,9 prosenttia (7,1), ja oikaistu EBITA-kate oli 199,0 miljoonaa euroa (158,7). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Liiketulos oli 134,0 miljoonaa euroa (90,8), 6,0 prosenttia liikevaihdosta (4,0). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 40,1 miljoonaa euroa (41,0).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,99 (0,85) euroa.
- Vapaa kassavirta oli 72,0 miljoonaa euroa (188,9).
- Nettovelka oli 592,8 miljoonaa euroa (742,7) ja nettovelkaantumisaste 46,7 prosenttia (61,5)

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy COVID-19 pandemian aiheuttamaa epävarmuutta.

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö jatkuu vakaana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on Kiinan ulkopuolella edelleen heikompaa kuin ennen koronapandemiaa.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu ennätyskorkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Konecranes odottaa vuoden 2021 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2020.

TUNNUSLUVUT

Kolmas vuosineljännes Tammi - syyskuu
7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos% 1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos% R12M 1-12/
2020
Saadut tilaukset, MEUR 713,7 565,5 26,2 2 283,2 1 884,0 21,2 3 126,5 2 727,3
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR 1 997,4 1 742,8 14,6 1 715,5
Liikevaihto yhteensä, MEUR 773,6 767,9 0,7 2 236,8 2 242,1 -0,2 3 173,6 3 178,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 98,6 103,2 -4,5 264,1 232,2 13,7 388,6 356,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 12,7 % 13,4 % 11,8 % 10,4 % 12,2 % 11,2 %
Oikaistu EBITA, MEUR 2 77,4 80,1 -3,4 199,0 158,7 25,4 301,1 260,8
Oikaistu EBITA, % 2 10,0 % 10,4 % 8,9 % 7,1 % 9,5 % 8,2 %
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 69,2 71,2 -2,7 174,1 131,8 32,1    267,1 224,9
Oikaistu liikevoittoprosentti 1 9,0 % 9,3 % 7,8 % 5,9 % 8,4 % 7,1 %
Liikevoitto, MEUR 49,9 40,3 23,7 134,0 90,8 47,6    217,0 173,8
Liikevoittoprosentti, % 6,4 % 5,2 % 6,0 % 4,0 % 6,8 % 5,5 %
Voitto ennen veroja, MEUR 43,1 35,6 21,1 110,9 94,1 17,9 187,1 170,3
Tilikauden voitto, MEUR 31,4 25,9 21,2 78,2 67,7 15,4 133,3 122,9
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 46,7 % 61,5 % 46,1 %
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1 1,5 2,2 1,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,3 % 8,3 %
Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3 13,1 % 11,1 %
Vapaa kassavirta, MEUR 39,0 81,4 72,0 188,9 249,2 366,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 16 638  17 068 -2,5  17 027

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

TOIMITUSJOHTAJA ROB SMITH:

Konecranesin raportoi erittäin vahvan tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä. Teimme kovasti töitä lieventääksemme maailmanlaajuisen komponenttien saatavuusongelman vaikutuksia, ja oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 10,0 %. Se on kaikkien aikojen toiseksi paras kannattavuutemme kolmannella vuosineljänneksellä. Ennätyksellisen korkean tilauskantamme ja koko organisaatiomme vahvan sitoutumisen ja suorituskyvyn ansiosta luotan siihen, että suunnitelmiemme mukaan saavutamme koko vuoden 2021 liikevaihdolle- ja oikaistulle EBITA-kateprosentille asettamamme kasvutavoitteet.

Kolmannella vuosineljänneksellä yleinen markkinatilanne jatkui hyvänä ja pysyi edellisen neljänneksen tasolla, vaikka markkinoilla on edelleen epävakautta koronapandemian vuoksi. Edellisvuoteen verrattuna Konecranesin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 25,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä heijastaa koronapandemian ja sen aiheuttamien sulkutoimien vaikutusta viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Lyhyen kierron tuotteidemme saadut tilaukset olivat jälleen hyvällä tasolla.

Komponenttien saatavuus, asiakkaista johtuvat viivästykset ja muut toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoomme kolmannella vuosineljänneksellä. Niiden vaikutus kolmannella neljänneksellä oli noin 60 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena kolmannen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Tilauskantamme saavutti uuden ennätyksen syyskuun lopussa ja oli 1 997,4 miljoonaa euroa, mikä aiheutui vuoden 2021 vahvasta tilauskertymästä ja eteenpäin lykkääntyneestä myynnistä.

Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-kateprosenttimme oli 10,0 %, mikä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen komponenttien saatavuusongelma ja muut toimitusketjun ongelmat sekä pandemian edelleen aiheuttamat häiriöt monissa maissa. Jäimme 0,4 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen ennätyskorkeasta oikaistusta EBITA-kateprosentista. Tämä johtui pääasiassa vertailukauden väliaikaisista henkilöstökulusäästöistä.

Liiketoiminta-alueista Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 16,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. Vaikka komponenttipula ja logistiikan viivästykset vaikuttivatkin Kunnossapidon liikevaihtoon, oikaistu EBITA-kateprosentti oli 18,9 %, mikä on kaikkien aikojen paras kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus. Sopimuskannan arvo kasvoi 1,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä on jälleen osoitus Kunnossapidon kestävyydestä kasvumme veturina pandemian aikana.

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 32,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Asiakkaista johtuvat viivästykset ja toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoon, minkä vuoksi Teollisuuslaitteiden oikaistu EBITA-kateprosentti oli 4,4 % eli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Strategiset hankkeemme etenivät edelleen hyvin.

Satamaratkaisuissa toiminta pysyi korkealla tasolla satamissa. Kolmen edellisen vuosineljänneksen poikkeuksellisen vahvan yhteenlasketun tilauskertymän jälkeen tilaukset vähenivät kolmannella neljänneksellä projektiliiketoimintamme tilausten epätasaisen ajallisen jakautumisen ja asiakkaiden päätöksenteon ajoituksen seurauksena edellisiin neljänneksiin verrattuna. Näkemyksemme mukaan konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin tilausnäkymät pysyvät yleisesti hyvällä tasolla. Satamaratkaisujen yleisesti hyvästä myynnistä huolimatta komponenttipula vaikutti siirrettävien laitteiden liikevaihtoon, minkä seurauksena Satamaratkaisujen EBITA-kateprosentti oli 6,3 % eli edellisvuotista pienempi.

Olemme päivittäneet neljännen vuosineljänneksen kysyntänäkymämme vastaamaan nykyistä markkinatilannetta ja pidämme koko vuoden 2021 ohjeistuksemme ennallaan huolimatta toimitusketjun haasteista, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme vuoden alusta lähtien. Odotamme koko vuoden 2021 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2020 verrattuna ja koko vuoden oikaistun EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2020. Odotamme komponenttien saatavuusongelmien, asiakkaista johtuneiden viivästysten ja muiden toimitusketjun rajoitteiden jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2022 puolella. Menestyksekkään MHE-Demag- ja MHPS-integraatiokokemuksemme pohjalta haluamme sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttämme että tehostaa toimintaamme, ja arvioimme entistä tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden välillä.

Konecranesin ja Cargotecin ilmoitettu sulautuminen etenee hyvin – sulautumisen kilpailuviranomaisilmoitukset ja integraation suunnittelutiimit edistyvät sujuvasti. Elokuussa Konecranes ja Cargotec saivat Kiinan markkinasääntelyviranomaiselta (SAMR) ehdottoman hyväksynnän suunnittelemalleen yhdistymiselle. Kesän aikana useat kilpailuviranomaiset – kuten Euroopan komissio, Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) ja Yhdysvaltain oikeusministeriö – aloittivat sulautumisen toisen vaiheen lupaharkinnan. Hyvä vuoropuhelu ja yhteistyö kaikkien asianomaisten toimivaltaisten kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu, ja Konecranes ja Cargotec pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan joidenkin kilpailuviranomaisten esille tuomia huolenaiheita ja harkitsevat toimenpiteitä lieventääkseen osaa näistä huolenaiheista. Luotamme siihen, että sulautuminen saadaan päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yrityksinä, kunnes sulautumisen kaikki ehdot on täytetty ja järjestely on saatettu päätökseen.

Neljäs vuosineljännes on viimeinen neljännekseni Konecranesin toimitusjohtajana. Olen täysin sitoutunut Konecranesiin sekä jatkamaan erinomaisten suoritusten sarjaa asiakkaidemme, henkilöstömme, sijoittajiemme ja muiden sidosryhmiemme parhaaksi. Kun tulin yhtiön palvelukseen, sanoin Konecranesin olevan hieno yhtiö, jolla on vaikuttava historia, poikkeukselliset ominaisuudet ja lahjakas henkilöstö. Seison näiden sanojen takana. Olen ylpeä Konecranesin edistyksestä ja saavutuksista tähän asti sekä jatkossa, ja yhtiöllä on valoisa ja lupaava tulevaisuus. Yhdessä Cargotecin kanssa Konecranes luo kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään kansainvälinen videokonferenssi 28.10.2021 klo 10.30. Osavuosikatsauksen esittelevät Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tilaisuudesta saa lisätietoja 14.10.2021 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS

Konecranes-konsernin vuoden 2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2022.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050

TÄRKEÄÄ TIETOA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com