Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Report this content

KONECRANES OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2020, 24.7.2020 klo 8.00

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Vahva tulos haasteellisessa markkinaympäristössä

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Raportti sisältää vertailun Konecranesin historiallisiin lukuihin siten kuin ne on raportoitu taloudellisina tietoina vuodelta 2019. Historialliset luvut eivät sisällä MHE-Demagin lukuja, koska MHE-Demag-yritysosto saatettiin päätökseen tammikuussa 2020. Konecranesin ja MHE-Demagin yhdistetty toiminta käynnistyi 2.1.2020.

Vertailun mahdollistamiseksi raportti sisältää erillisten otsikoiden alla MHE-Demagin vuoden 2020 taloudellista tulosta koskevia kommentteja.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 581,5 miljoonaa euroa (822,7), -29,3 prosenttia (-28,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Tilaukset vähenivät kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ilman MHE-Demagia saatujen tilausten lasku oli 32,1 prosenttia.
- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 11,2 prosenttia (+12,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 282,9 miljoonaa euroa (254,4). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 209,1 miljoonaa euroa (253,2), -17,4 prosenttia (-16,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Ilman MHE-Demagia sopimuskannan arvo kasvoi 6,3 prosenttia, mutta Kunnossapidon saadut tilaukset laskivat 21,8 prosenttia.
- Tilauskannan arvo oli 1 904,5 miljoonaa euroa (1 967,8) kesäkuun lopussa, -3,2 prosenttia (-2,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Ilman MHE-Demagia tilauskanta laski 10,0 prosenttia.
- Liikevaihto oli 704,7 miljoonaa euroa (794,0), -11,3 prosenttia (-10,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto laski kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ilman MHE-Demagia liikevaihto laski 14,7 prosenttia.
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,2 (8,4) ja oikaistu EBITA 57,5 miljoonaa euroa (67,0). Onnistunut kysynnän ja tarjonnan tasapainotus, kustannusjoustot sekä strategisten hankkeiden edistäminen lähes kumosivat liikevaihdon laskun negatiivisen vaikutuksen konsernin oikaistuun EBITAan.
- Liiketulos oli 42,7 miljoonaa euroa (38,0), 6,1 prosenttia liikevaihdosta (4,8).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,25).

TAMMI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI
- Saadut tilaukset olivat 1 318,5 miljoonaa euroa (1 670,8), -21,1 prosenttia (-21,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 475,2 miljoonaa euroa (508,7), -6,6 prosenttia (-6,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 1 474,2 miljoonaa euroa (1 552,3), -5,0 prosenttia (-4,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 5,3 (7,4) ja oikaistu EBITA 78,6 miljoonaa euroa (115,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti pieneni kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Liiketulos oli 50,5 miljoonaa euroa (65,3), 3,4 prosenttia liikevaihdosta (4,2). Uudelleenjärjestelykustannukset olivat 10,1 miljoonaa euroa (37,8).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,42) euroa.
- Vapaa kassavirta oli 107,5 miljoonaa euroa (34,5).
- Nettovelka oli 770,2 miljoonaa euroa (743,5) ja nettovelkaantumisaste 62,8 prosenttia (60,5).

KYSYNTÄNÄKYMÄT

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta COVID-19-pandemian seurauksena. Tämänhetkisessä kysyntäympäristössä on nähtävissä kohentumisen merkkejä teollisuuden asiakassegmenteissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kysyntä on kuitenkin edelleen heikompaa kuin vuoden 2019 lopussa. Tällä hetkellä kysyntäympäristö on Euroopassa yleisesti vakaampi kuin Pohjois-Amerikassa. Kysyntä on parantunut Kiinassa alkuvuoteen 2020 verrattuna, mutta kysyntäympäristö on heikko muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne on supistunut, ja monet satamaoperaattorit lykkäävät päätöksentekoa nykyisessä markkinaympäristössä. Konttienkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin yleiset näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perusteella Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Konecranes odottaa koko vuoden 2020 oikaistun EBITA-kateprosentin pienenevän edellisvuoteen verrattuna.

TUNNUSLUVUT

Toinen vuosineljännes Tammi – kesäkuu
4-6
/
2020
4-6
/
2019
Muutos
%
1-6
/
2020
1-6
/
2019
Muutos
%
R12M 1-12
/
2019
Saadut tilaukset, MEUR 581,5 822,7 -29,3 1 318,5 1 670,8 -21,1 2 815,1 3 167,3
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR 1 904,5 1 967,8 -3,2 1 824,3
Liikevaihto yhteensä, MEUR 704,7 794,0 -11,3 1 474,2 1 552,3 -5,0 3 248,8 3 326,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 83,0 92,6 -10,3 129,0 164,7 -21,6 337,5 373,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 11,8 % 11,7 % 8,8 % 10,6 % 10,4 % 11,2 %
Oikaistu EBITA, MEUR 2 57,5 67,0 -14,2 78,6 115,4 -31,9 238,3 275,1
Oikaistu EBITA, % 2 8,2 % 8,4 % 5,3 % 7,4 % 7,3 % 8,3 %
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 48,5 60,9 -20,3 60,6 103,0 -41,2 207,9 250,4
Oikaistu liikevoittoprosentti 1 6,9 % 7,7 % 4,1 % 6,6 % 6,4 % 7,5 %
Liikevoitto, MEUR 42,7 38,0 12,4 50,5 65,3 -22,7 133,9 148,7
Liikevoittoprosentti, % 6,1 % 4,8 % 3,4 % 4,2 % 4,1 % 4,5 %
Voitto ennen veroja, MEUR 42,4 27,9 51,8 58,5 46,2 26,6 130,8 118,5
Tilikauden voitto, MEUR 30,3 20,1 50,8 41,8 33,3 25,7 91,3 82,8
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03
Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 62,8 % 60,5 % 52,6 %
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1 2,3 2,0 1,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,5 % 6,3 %
Oikaistu sijoitutun pääoman tuotto, % 3 10,2 % 12,7 %
Vapaa kassavirta, MEUR 53,7 6,5 107,5 34,5 221,5 148,5
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 105 16 035 6,7 16 104

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

Toimitusjohtaja Rob Smith:

Konecranesin toinen vuosineljännes oli vahva poikkeuksellisissa olosuhteissa erinomaisen tiimityön ja koko yhtiön laajuisen tulosfokuksen ansiosta. Digitaalisten telemetriakyvykkyyksiemme ansiosta pystyimme tasapainottamaan reaaliaikaisesti tarjontaa kysyntää vastaavaksi. Myös toimeenpanemamme kustannusjoustot sekä strategisten hankkeidemme eteneminen tuottivat tulosta päättyneellä neljänneksellä. Hyvän suorituksen siivittämänä Konecranes on valmis vastaamaan koronaviruksen aiheuttamaan epävakauteen ja muihin vaikutuksiin markkinoillamme.

Toisen vuosineljänneksen lopulla olosuhteet toimintaympäristössämme olivat selvästi erilaiset kuin sen alkaessa. Huhtikuussa monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa, vahvimmilla markkina-alueillamme, oli voimassa laajoja fyysisiä rajoituksia ja sulkuja COVID-19-pandemian vuoksi. Tilanne parani neljänneksen kuluessa, kun rajoituksia vähitellen purettiin monissa maissa. Yleisen markkinatilanteen kohentuessa myös saadut tilaukset alkoivat elpyä kesäkuussa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme, vaikka alueittain tilanne vaihtelikin merkittävästi.

Olemme keskittyneet kriisin ajan työntekijöidemme turvallisuuteen ja asiakkaidemme kriittisten toimintojen tukemiseen. Vaikka toimintojen sulkeminen ei tarkoitakaan liiketoiminnan pysähtymistä, COVID-19-pandemia vaikutti selvästi liikevaihtoomme toisella vuosineljänneksellä. Monet asiakkaamme rajoittivat pääsyä toimitiloihinsa, mikä vaikutti mahdollisuuksiimme suorittaa huoltotoimenpiteitä sekä toimittaa ja asentaa uusia laitteita. Tästä syystä liikevaihtomme MHE-Demag mukaan lukien laski 11 % vuodentakaiseen verrattuna. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta emme ole saaneet merkittäviä tilausperuutuksia yhdelläkään liiketoiminta-alueellamme.

Pandemian vaikutusten alkaessa näkyä liiketoiminnassamme ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, ryhdyimme nopeasti toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi. Asiakkaidemme laitekannan TRUCONNECT-käyttödatan ja digitaalisen telemetrian ansiosta olemme pystyneet tasapainottamaan tuotteidemme ja palvelujemme tarjontaa reaaliajassa kysyntää vastavaksi ja räätälöimään palvelujamme asiakkaillemme. Kaikkialle liiketoimintaamme ulottuneet kustannusjoustotoimet ovat sisältäneet lomautuksia, työaikojen lyhennyksiä, kustannusleikkauksia ja pysyviä säästötoimia. COVID-19-kriisistä toipuminen ei tule olemaan suoraviivaista, ja on todennäistä, että haasteet, kuten tilapäiset pääsyrajoitukset asiakkaidemme tilohin, jatkuvat. Seuraamme tilannetta tarkasti tasapainottaen toimintojamme ja mukauttaen kustannuspohjaamme.

COVID-19 pandemian vaikutusten lieventämisen lisäksi olemme työstäneet edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä julkistamiamme strategisia hankkeita: Kunnossapidon liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattaminen, Teollisuuslaitteiden kannattavuuden parantaminen sekä projektinhallinta, lean-toiminnot ja hankinnan tehostaminen. Hankkeemme tuottavat tulosta, joka on osittain nähtävissä jo päättyneellä neljänneksellä. Odotamme pääsevämme kertomaan näistä hankkeista lisää tulevina vuosineljänneksinä, ja Konecranesin strategiatyöstä laajemmin neljännellä vuosineljänneksellä.

Onnistunut ja nopea reagointimme kysyntäympäristömme muutoksiin sekä edistymisemme strategisten hankkeiden toteutuksessa johtivat 8,2 % oikaistuun EBITA-katteeseen toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuutemme oli lähellä edellisvuoden tasoa, ja teimme vahvan tuloksen kriisin keskellä. Haluankin tässä yhteydessä kiittää Konecranesin työntekijöitä vaikuttavasta sitoutumisesta sekä keskittymisestä turvallisuuteen ja asiakkaisiimme. Kiitos!

Kuluneella vuosineljänneksellä Kunnossapidon kannattavuus kääntyi jälleen kasvuun: oikaistu EBITA-kate oli 17,2 %, kohentuen 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Parannusta tuli myös edellisen vuosineljänneksen 13,8 % oikaistuun EBITAan verrattuna. Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta myös sopimuskannan arvo kasvoi sekä vuodentakaisesta että edellisestä neljänneksestä osoittaen kykymme hyödyntää pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia jopa pandemian keskellä.

Monet strategisista hankkeistamme liittyvät Teollisuuslaitteet-liiketoiminnan kehittämiseen. Teollisuuslaitteiden tulos kääntyikin taas positiiviseksi: oikaistu EBITA-kate oli 1,7 % toisella vuosineljänneksellä, verrattuna edellisen neljänneksen -4 % kannattavuuteen. Liikevaihto kasvoi hieman ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja ylitti odotuksemme, kun fyysisiä pääsyrajoituksia alettiin purkaa Kiinassa ja joissakin Euroopan maissa. Tämän heikosti kannattavan liiketoiminnan korjaamisessa riittää vielä töitä, mutta ensimmäiset tulokset ovat lupaavia.

Satamaratkaisujen oikaistu EBITA-kate oli toisella vuosineljänneksellä 6,4 % eli selvästi parempi kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevaihto laski sekä vuodentakaisesta että ensimmäiseen neljännekseen verrattuna matkustus- ja pääsyrajoitusten takia. Myös saadut tilaukset laskivat vuodentakaiseen ja ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Vaikka markkinoiden epävakaus ja kuljetettavien konttimäärien lasku ovat tehneet joistakin satama-asiakkaista entistä varovaisempia, pidämme liiketoiminnan pitkän aikavälin positiivisia näkymiä pitkälti muuttumattomina.

Jatkamme toiminnan tehostamista koko yrityksessä. Olemme tehneet sopimuksen työntekijöiden edustajien ja ammattiliittojen kanssa konttikurottajien tuotannon lopettamisesta Montceau-les-Minesin tehtaallamme Ranskassa. Lisäksi selvitämme liiketoimintaprosessien tehostamismahdollisuuksia hallinto- ja konsernitoiminnoissamme. COVID-19-pandemia on kasvattanut tarvetta liiketoimintamme jokaisen osa-alueen tarkasteluun, jotta voimme varmistaa kustannuspohjamme olevan linjassa heikentyneen ja epävarman kysyntäympäristön kanssa.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta olemme antaneet uuden taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020. Nykyisen tilauskantamme ja kysyntäympäristön perusteella odotamme liikevaihtomme ja oikaistun EBITA-kateprosenttimme jäävän pienemmiksi kuin vuonna 2019. Edellistä vuosineljännestä hieman positiivisemman markkinanäkemyksemme mukaisesti odotamme liikevaihtomme kasvavan kolmannella vuosineljänneksellä toiseen neljännekseen verrattuna. Sopeuttamiskykymme ansiosta odotamme myös oikaistun EBITA-kateprosenttimme kasvavan toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Ensimmäiset kuusi kuukauttani Konecranesin toimitusjohtajana ennenkokemattomissa olosuhteissa ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että meillä on edessämme mielenkiintoinen tulevaisuus poikkeuksellisten ominaisuuksiemme, potentiaalimme sekä lahjakkaan henkilöstömme ansiosta. Konecranes aikoo olla nostolaiteteollisuuden maailmanlaajuinen johtaja myös COVID-19-pandemian jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään kansainvälinen puhelinkonferenssi 24.7.2020 klo 11.00. Puolivuosikatsauksen esittelevät Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tilaisuudesta saa lisätietoja 10.7.2020 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS

Konecranes Oyj:n tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus on tarkoitus julkaista 28.10.2020.

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 17 300 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa

Liitteet & linkit