Lainaukset

Haluamme kehittää isännöintiä asiakaslähtöisemmäksi ja edistää eri alojen ammattilaisten välistä vuorovaikutusta. Matalan kynnyksen lakipalvelua tarjoamalla tuomme juridiset ratkaisut vaivattomasti isännöinnin ulottuville ja varmistamme, että taloyhtiöitä pystytään tulevaisuudessa palvelemaan entistä paremmin.
ISLI isännöintiyritykset ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä
”Palvelukonseptien kehittäminen asiakaslähtöisesti iski voimalla IT-puolelle jo 20 vuotta sitten, ja nyt sama ajattelutapa alkaa näkyä myös asianajotoimistoissa. Lexia-urani aikana yritys on ottanut isoja strategisia askelia kohti nykyaikaisia palvelumalleja ja asiakaslähtöisyyttä.”
Saara Ryhtä, partneri
”Asiakkaiden auttaminen menestymään vaatii liiketoiminnallista pelisilmää ja tiimin huippuosaajia eri oikeudenaloilta. Saara ja Susanna ovat kokeneita ja ratkaisukeskeisiä asianajajia, jotka tuntevat nykypäivän bisneksen."
Lexian hallituksen puheenjohtaja, partneri Mikko Räsänen
"Lisärakentaminen on oivallinen mahdollisuus rahoittaa taloyhtiöiden isoja peruskorjauksia, kuten putki- tai julkisivuremonttia. Sillä voidaan myös parantaa rakennuksen ominaisuuksia, muun muassa esteettömyyttä, energiatehokkuutta ja pihojen viihtyisyyttä."
Asianajaja Hanna Huttunen
Yleinen rohkeuden puute koetaan hidasteena: alkuinnostuksen jälkeen toimijat perääntyvät uusien innovaatioiden kokeilusta. Vanhat menetelmät tuntuvat turvallisilta esimerkiksi aikataulutuksen ja talouden ennakoitavuuden kannalta. Uusiin metodeihin ei luoteta ja niihin liittyviä taloudellisia riskejä ei haluta välttämättä ottaa.
Lakimies Aleksi Lundén
Julkisiin hankintoihin liittyvä sääntely saattaa hidastaa uusia innovaatioita rajustikin. Kun julkisen hankinnan kilpailutuksen keskeisenä valintaperusteena on hinta, suositaan tietenkin edullisinta toimittajaa, jonka toiminta voi kuitenkin rakentua vanhojen menetelmien varaan.
Lakimies Aleksi Lundén
Asianajajat tulevat palvelemaan asiakkaita viiden vuoden kuluttua täysin eri tavalla kuin nyt. Kimmo on mukana alan tuotekehitystoiminnassa ja hänen tavoitteenaan on lanseerata lähitulevaisuudessa uudenlaisia palvelukokonaisuuksia asiakkaille, jotka tarvitsevat ja haluavat ostaa lakipalveluja nykyaikaisella tavalla.
Samuli Koskela, toimitusjohtaja, Lexia