Fintech Finland haluaa tehdä Suomesta fintech-toimialan kärkimaan

Report this content

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin Suomen Fintech kasvuekosysteemi -hankkeen toteuttamiseen 220 000 euron valtionavustuksen. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen vahva, kansainvälisesti tunnettu fintech-ekosysteemi, tukea fintech-yritysten perustamista ja kannattavuutta sekä lisätä toimialan työpaikkoja ja verotuloja. Hankkeen toivotaan houkuttelevan Suomeen globaalien finanssiyritysten innovaatio- ja osaamiskeskuksia.

- Suomella on kaikki edellytykset kehittyä finanssialan teknologiakeskittymäksi, sillä täällä on vahvaa osaamista, turvallinen toimintaympäristö ja väkimäärään suhteutettuna suuri määrä alan yrityksiä, perustelee Fintech Finlandin hallituksen puheenjohtaja Olli Kiuru.

Hanke startataan selvittämällä Suomen fintech-alan kasvun vahvuuksia ja pullonkauloja ja tämän pohjalta laaditaan kasvustrategia. Hankkeen tiimoilta järjestettävät kansalliset ja kansainväliset seminaarit sekä tapahtumat tuovat yhteen eri sidosryhmien toimijoita ja luo pohjan yhteistyölle. Toimijoiden näkyvyyttä ja yhteistyötä helpotetaan rakennettavan digitaalisen portaalin avulla. Suomalaisen osaamisen vientiä ulkomaille ja ulkomaisten toimijoiden sijoittautumista Suomeen edistetään maailmanlaajuisesti. Tiedon lisäämiseksi ja myönteisen toimintaympäristön luomiseksi käydään aktiivista dialogia viranomaisten, päättäjien ja median kanssa. 

Hankkeen kokonaistoteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa Fintech Finland ry, joka on perustettu vuonna 2018 vauhdittamaan ja tukemaan suomalaisten fintech-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhdistyksen toimitusjohtajana ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii Kirsi Suopelto.

Fintech Finland toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Helsinki Business Hub Ltd Oy:n kanssa, jonka tehtävänä on edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista pääkaupunkiseudulle sekä edistää suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten välistä kansainvälistä liiketoimintaa. Yhtiön omistavat pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto. 

Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi hanketta ovat mukana rahoittamassa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto sekä yksityiset rahoittajat, joiden joukossa on muun muassa Finanssiala ry sekä Teknologiateollisuus ry.  

Fintech on kansainvälinen, vakiintunut lyhenne sanoista financial technology. Sillä tarkoitetaan teknologian innovatiivista käyttöä pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalvelujen tuottamisessa. Termillä viitataan myös kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa hyödyntäviä palveluja.

  • Olli Kiuru, Fintech Finlandin hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 7168 020, olli.kiuru@lexia.fi
  • Kirsi Suopelto, Fintech Finlandin toimitusjohtaja, puh. +358 50 5602 349, info@fintechfinland.fi
  • Fintech Finlandin kotisivut: http://fintechfinland.fi/

Avainsanat: