Lidl tavoittelee vastuullisuussertifioitua kalavalikoimaa

Lidl pyrkii Suomessa muuttamaan omien tuotemerkkiensä kalavalikoiman MSC- ja ASC-sertifioiduiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Sertifioidun kalan lisäksi Lidl panostaa kotimaisen kalan valikoimaan.

Lidl Suomen tavoite on tarjota omien merkkiensä kalatuotteet joko MSC- tai ASC-sertifioituina vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite koskee Lidlin omien merkkien pysyvässä valikoimassa olevaa tuorekalaa, pakastekalaa ja kalajalosteita. Lidlin omia kalatuotemerkkejä ovat muun muassa Ocean Sea, Nautica ja Isokari.

Lidlille vastuullisuussertifiointi on osa tuotteen korkeaa laatua. Ympäristömerkkien kautta asiakkailla on mahdollisuus saada tietoa tuotteiden vastuullisuudesta ostopäätöstä tehdessään. Lidl haluaa tarjota laadukkaita ja kohtuullisen hintaisia tuotteita nyt ja tulevaisuudessa.

– Vastuullisuussertifikaatit ovat keino varmistua kestävistä kalastus- ja kalankasvatusmenetelmistä. Ne ovat sekä toimitusketjun että kuluttajan etu. Vastuullisilla toimintatavoilla turvataan kalakannat tuleville sukupolville ja parannetaan pitkällä tähtäimellä myös kannattavuutta, sanoo Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Riikka Pöllänen

Sertifiointitavoitteellaan Lidl Suomi haluaa rohkaista koko tuotantoketjua kehittämään kalastus- ja kalankasvatusmenetelmiä siten, että kalatalouden ei-toivottuja vaikutuksia luontoon, kalakantoihin ja ihmisiin voidaan ennaltaehkäistä.

– MSC hallinnoi maailman johtavaa kalastuksen ympäristösertifiointiohjelmaa ja sertifioitujen kalastusyritysten täytyy läpäistä tiukat vastuullisuuskriteerit. Lidl Suomen sitoutuminen ympäristömerkittyihin kaloihin ja äyriäisiin on hieno uutinen. Tarjoamalla MSC- ja ASC-sertifioituja tuotteita Lidl auttaa suojelemaan kalakantoja ja vesiekosysteemejä maailmanlaajuisesti, toteaa MSC Suomen projektipäällikkö Janne Posti

Kala kerrallaan kohti vastuullista laatua

Kestävän kalastuksen sertifikaatti MSC on jo nyt muun muassa Lidl Suomen normaalivalikoiman kalapakasteilla ja kuluttajat voivat tunnistaa tuotteet sinisestä MSC-ympäristömerkistä. Kalankasvatuksen ASC-sertifikaatti ei vielä ole yhtä yleisesti käytössä ja vaikka työtä sertifioidun kalavalikoiman laajentamiseksi on tehty jo pitkään, tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä ponnisteluja.

– Erityisesti lohen osalta tavoitteemme on kunnianhimoinen, sillä ASC-sertifioitua lohta ei ole vielä riittävästi saatavilla. Asettamalla kunnianhimoisen tavoitteen haluamme kannustaa koko kansainvälistä kalankasvatusalaa muutokseen, kommentoi Pöllänen.

Tuorekalan, pakasteiden ja kalajalosteiden lisäksi Lidl Suomi pyrkii lisäämään sertifiointien osuutta myös säilykkeissä. Vähimmäisvaatimuksena kalasäilykkeille on pakkauksesta löytyvä tieto paitsi kalalajista, myös kalastustavasta ja -alueesta.

– Toivomme, että voisimme mahdollisimman pian tarjota myös säilykkeitä sertifioituina, mutta sitä ennen pyrimme varmistamaan kalasäilykkeiden vastuullisuuden muilla tavoilla. Esimerkiksi myymämme tonnikala on jo nyt pyydetty ilman sivusaalista aiheuttavia houkutinlaitteita, selittää Pöllänen. 

– Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi. Asettamalla sertifiointitavoitteen otamme jälleen askeleen kohti entistä vastuullisempaa kalavalikoimaa, Pöllänen summaa.

Sertifioidun kalan rinnalla ilmastoystävällistä kalaa lähivesistä

Sertifiointien lisäksi Lidl Suomi panostaa kotimaisten kalojen valikoimaan, vaikka sertifikaatti kyseisiltä kaloilta puuttuisikin. Lähivesien kalat ovat hyvä valinta lautaselle, sillä niiden hiilijalanjälki on verrattain pieni ja niitä syömällä voi pienentää vesistöjen ravinnekuormaa.

– Suomalaista luonnonkalaa ei juurikaan ole saatavilla sertifioituna. Sertifikaatin puutteesta huolimatta kotimainen luonnonkala on yleensä terveellinen ja vastuullinen valinta, ja panostamme niihin myös tulevaisuudessa, kertoo Lidl Suomen Riikka Pöllänen.

Mikä on MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka hallinnoi maailman johtavaa vastuullisen kalastuksen ympäristömerkintäohjelmaa. Kalastusyritysten MSC-sertifioinnissa arvioidaan kalakannan tila, kalastuksen ympäristövaikutukset ja kalastuksen vastuullinen hallinnointi. Arvioinnit toteutetaan ulkopuolisten sertifiointilaitosten toimesta, jolla varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää FAOn (UN Food and Agriculture Oranization) ja ISEALin (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset.

Mikä on ASC?

Aquaculture Stewardship Council on vuonna 2010 perustettu MSC:n tavoin kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka asettaa luotettavat standardit kalanviljelyn ympäristö- ja sosiaaliselle vastuullisuudelle. ASC-merkki takaa, että kalat ja äyriäiset eri puolilla maailmaa on kasvatettu kestävän kalanviljelyn periaatteiden mukaisesti. ASC:n kriteerit kattavat ympäristöstä huolehtimisen lisäksi sosiaaliset näkökulmat. Vastuullisessa kalankasvatuksessa huolehditaan mm. rehevöittävien ja muiden ympäristövaikutusten minimoinnista ja ehkäistään kasvatettujen kalakantojen negatiivisia vaikutuksia paikallisiin luontaisiin kalakantoihin. Antibiootteja ei käytetä vastuullisessa kalankasvatuksessa tarpeettomasti.

Lisätietoja

Tiedottaja Anna Rissanen, Lidl Suomi Ky, p. (09) 2345 6400, media@lidl.fi.
Projektipäällikkö Janne Posti, MSC Suomi, p. +358 44 980 5916, janne.posti@msc.org


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Vastuullisuussertifikaatit ovat keino varmistua kestävistä kalastus- ja kalankasvatusmenetelmistä. Ne ovat sekä toimitusketjun että kuluttajan etu.
Riikka Pöllänen, vastuullisuusasiantuntija
Asettamalla kunnianhimoisen tavoitteen haluamme kannustaa koko kansainvälistä kalankasvatusalaa muutokseen.
Riikka Pöllänen, vastuullisuusasiantuntija
Myymämme tonnikala on jo nyt pyydetty ilman sivusaalista aiheuttavia houkutinlaitteita.
Riikka Pöllänen, vastuullisuusasiantuntija
Suomalaista luonnonkalaa ei juurikaan ole saatavilla sertifioituna. Sertifikaatin puutteesta huolimatta kotimainen luonnonkala on yleensä terveellinen ja vastuullinen valinta, ja panostamme niihin myös tulevaisuudessa.
Riikka Pöllänen, vastuullisuusasiantuntija
Vastuullisilla toimintatavoilla turvataan kalakannat tuleville sukupolville ja parannetaan pitkällä tähtäimellä myös kannattavuutta.
Riikka Pöllänen, vastuullisuusasiantuntija