Lidliltä kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita: hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Report this content

Lidl Suomi on julkistanut vastuullisuusohjelmansa, jonka vaikuttavin tavoite on hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Lidl on Suomen ensimmäinen pt-kaupan alan ketju, joka on asettanut konkreettisen vuositavoitteen hiilineutraaliudelle. Ohjelmassa on määriteltynä useita vastuullisuustavoitteita ja -tekoja tuotevalikoimaan, työntekijöihin, yhteiskuntaan, yhteistyökumppaneihin ja ympäristöön liittyen.

Lidl Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Lidl Suomen oman toiminnan ilmastovaikutus on kuuden vuoden päästä nolla. Tämä saavutetaan muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä kuljetusten hiilidioksidipäästöjä ja lisäämällä energiatehokkuutta. Loput oman toiminnan päästöt kompensoidaan. Lisäksi Lidl sitoutuu kannustamaan myös yhteistyökumppaneitaan päästövähennyksiin asettamalla tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet toimitusketjulleen (Science Based Targets).

- Ilmaston lämpeneminen uhkaa nykymuotoista ruuantuotantoa. Ruokakauppana meidän on tärkeää olla mukana toimimassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jotta voimme tarjota laadukkaita tuotteita asiakkaille myös tulevaisuudessa, vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen kertoo.

Jo nyt Lidl käyttää omassa toiminnassaan ainoastaan uusiutuvaa sähköä. Lidl panostaa myös itse tuotettuun uusiutuvaan energiaan sijoittamalla lisää aurinkopaneeleja myymälöihinsä ja hyödyntämällä entistä useammin maalämpöä niissä ja muissa kiinteistöissään. Viime syksynä valmistunut Järvenpään uusi jakelukeskus on jo nyt energiankäytön suhteen hiilineutraali.

Vastuullisuusohjelma yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Lidlin vastuullisuusohjelmaa on rakennettu yhdessä Lidlin asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Keväällä 2018 Lidl kysyi asiakkailtaan, henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan, mikä kaupan vastuullisuudessa on tärkeintä. Vastauksissa korostui vastuullisuustyön moninaisuus: yrityksen on huomioitava niin vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan kuin asemansa toimitusketjun osana ja työnantajana.

Syntyneessä kokonaisuudessa on pyritty huomioimaan laajasti vastuullisuuden eri näkökulmia, keskittyen Lidlille olennaisiin teemoihin, joissa vaikutus on suuri. Yksi ohjelman lähtökohdista on se, että vaikutukset ovat laajoja silloin, kun vastuullisuus on yrityksen toiminnassa normi.

- Vastuullisuustyömme visio on, että vastuullisuus on arkipäivää. Meistä yrityksen vastuullisuus on vaikuttavaa silloin, kun se koskettaa jokaisen työntekijän ja asiakkaan arkea. Haluamme vastuullisten valintojen tekemisen olevan helppoa ja mahdollista kaikille, Järvinen jatkaa.

Lidlin vastuullisuusohjelmaan kuuluu tekoja ja tavoitteita liittyen valikoimaan, ympäristöön, yhteiskunnan osana toimimiseen, hyvään yhteistyökumppanuuteen ja vastuulliseen työnantajuuteen.

Muun muassa näin Lidl tekee vastuullisuudesta arkipäivää:

  • Sitoutumalla pitämään kilomääräisen ruokahävikin alle 1,5 prosentissa ja kirittämällä näin Suomen pt-kaupan yhteistä, 1,75 prosentin alittamisen, tavoitetta
  • Tavoittelemalla 90 prosentin kierrätysastetta, ja olemalla näin suunnannäyttäjä päivittäistavarakaupan yhteisen 78 prosentin tavoitteen saavuttamisessa
  • Pyrkimällä muovipakkausten 100% kierrätettävyyteen, lisäämällä kierrätysmateriaalia kartonkipakkauksissa ja vähentämällä muovin määrää omien merkkien tuotteissa viidenneksellä 2025 mennessä
  • Vähentämällä suolan ja sokerin määrää ja tarjoamalla asiakkaille lisää tietoa pakkauksissa
  • Viemällä Suomi-ruokaa maailmalle
  • Teettämällä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja tarjoamalla lisää tietoa ihmisoikeusvaikutuksista ja työstä ihmisoikeuksien puolesta toimitusketjuissaan
  • Tavoittelemalla oman toiminnan hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä
  • Asettamalla tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

Miten vastuullisuusohjelma näkyy asiakkaille?

Lidl jatkaa panostuksiaan vastuullisiin raaka-aineisiin. Jo nyt Lidlin omien merkkien tuotteiden kaakao, kahvi, tee ja palmuöljy ovat vastuullisuussertifioituja. Vuoteen 2025 mennessä saavutetaan myös kaloille ja puukuiduille asetetut tavoitteet. Lidl lupaa myös lisätä eläinten hyvinvointia tukevia tuotteita valikoimassaan – tällä hetkellä valikoimasta löytyy vain vapaasti liikkuvien kanojen munia ja uutuutena hyllystä löytyy myös ulkoilevien ja tutkitusti hyvinvoivien lehmien Ilona-maitoa.

Lidlin tavoitteena on vastuullisuus- ja ravitsemustietojen entistä selkeämpi viestintä asiakkaille pakkauksissa. Näin hyvät valinnat helpottuvat entisestään.

Lidl avaa vastuullisuustyötään entistä tarkemmin syksyllä 2019

Syksyllä 2019 Lidl Suomi julkaisee ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportissa Lidl avaa entistä tarkemmin toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Jatkossa Lidl Suomi raportoi vastuullisuustavoitteidensa ja -toimintansa kehityksestä joka toinen vuosi ilmestyvässä raportissaan.

Lisätietoja: Viestintäasiantuntija Linda Pukka, Lidlin viestintä, p. 09 2345 6400, media@lidl.fi

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Lidlin konseptin ydin on parhaan hinta-laatusuhteen tarjoaminen asiakkaille iloisesti palvellen. Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti kasvaneessa organisaatiossa työskentelee 5200 henkilöä. 182 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Järvenpäässä ja Laukaassa sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja yrityksestä osoitteessa lidl.fi.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia