Aja turvallisesti joulunviettoon

Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna kolmelle päivälle. Paluuliikenteen odotetaan olevan vilkkainta tapaninpäivänä. Vaihtelevat säät ja pimeys hidastavat matkantekoa ja lisäävät myös onnettomuusriskiä. Varaathan siis ylimääräistä aikaa matkantekoosi!

Joulunajan liikenne on vuodenaikaan nähden vilkasta, vaikka se on määrällisesti vain puolet juhannusliikenteestä. Liikennevirasto ei odota pahoja ruuhkia maanteille. Osa joulunviettäjistä lähtee liikenteeseen jo perjantaina, jolloin joululiikenteen arvioidaan alkavan puolilta päivin ja jatkuvan iltaseitsemään saakka. Monet suosivat matkanteossaan lauantain ja sunnuntain valoisia tunteja. Näinä kahtena päivänä joulumatkalaiset ovat tien päällä pääsääntöisesti kello 9–15. Jouluaattona liikkeellä ovat lyhyen matkan kulkijat ja hautausmaalle menijät. Eniten liikennettä on Etelä-Suomen pääteillä: valtatiellä 1 Helsingistä länteen, valtatiellä 7 itään sekä valtatiellä 4 Lahteen ja sieltä edelleen Jyväskylään ja Mikkeliin. Suurten kaupunkien lähialueille kertyy lyhyitä jonoja menoliikenteen vilkkaimpina tunteina. Ajonopeudet eivät kuitenkaan juuri hidastu, mikäli ajokeli on normaali ja liikenneonnettomuuksilta vältytään. Vähäliikenteisemmille teille ennustetaan sujuvaa liikennettä, ellei keli muutu huonoksi. Pitkämatkaisen liikenteen lisäksi taajamien lähellä on paljon asiointiliikennettä koko viikonlopun ajan.

Tapaninpäivä on joulun paluuliikenteen vilkkain päivä. Liikenne on huipussaan keskiviikkona kello 12–19, jolloin saattaa olla ajoittaisia ruuhkia. Nopeuksien odotetaan kuitenkin säilyvän lähes normaaleina, jos vain keliolot pysyvät hyvinä eikä liikenneonnettomuuksia tapahdu.

Aikaisempien vuosien tapaan joulun ja uudenvuoden ympärillä itään menevä raskas liikenne ruuhkautuu raja-asemilla kilometrien mittaisiksi jonoiksi, jotka haittaavat myös henkilöautoliikennettä.

Varaa ylimääräistä aikaa matkustamiseen talvikelillä

Joulun aikaan matkustamiseen on syytä varata ylimääräistä aikaa pimeyden ja vaihtelevien kelien vuoksi. Talvella tunnin matkaan menee kymmenen minuuttia enemmän aikaa kuin kesällä. Huonolla kelillä aikaa menee vielä enemmän.

Ohittaminen on erityisen vaarallista pimeällä talvikelillä. Silloin valojen oikea käyttö on tärkeää sekä paremman näkyvyyden että oman ajoneuvon näkymisen vuoksi. Huonolla kelillä huomiovalojen sijasta on käytettävä ajovaloja, sillä monissa uudemmissa autoissa automaattisten huomiovalojen palaessa takavalot eivät välttämättä ole päällä. Rankan lumisateen aikana sumuvalot ovat oikea valinta. On myös varmistettava, että valot ovat puhtaat. Muiden liikenteessä liikkuvien on erittäin tärkeää huolehtia omasta näkymisestään esimerkiksi heijastimin ja valoin.

Talvella matkaavien on muistettava myös riittävän lämmin pukeutuminen, oli liikkeellä millä kulkuvälineellä tahansa. Hinausauton, junan, bussin tai muiden liikennevälineiden odottelu talvipakkasissa voi osua eteen yllättäen.

Turvallinen liikenne on yhteispeliä. Tämä korostuu erityisesti talvikeleillä. Ota joulumieli mukaan matkalle niin teillä, raiteilla, vesillä kuin ilmassakin!

Suunnittele matkareitti etukäteen

Etenkin talvikelillä on viisasta suunnitella matkareitti etukäteen. Apuna voi käyttää ajantasaista liikennetietoa ja sääennusteita. Kun matka-aikataulusta ei tee liian tiukkaa, eivät pienet hidasteet matkanteossa haittaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu edelleen talvisena koko maassa. Voimassa olevat varoitukset kannattaa tarkistaa ennen liikenteeseen lähtemistä Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta. Tietoja tieliikenteen häiriöistä ja keliolosuhteista saa myös paikallisradioista. Tietoja teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi soittaa ympärivuorokautisesti Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100.

VR tiedottaa joulunajan junaliikenteestä erikseen.

Turvallista joulunaikaa toivottavat
liikkuva poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Ilmatieteen laitos ja Liikennevirasto

Lisätietoja:

liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, Liikennevirasto, p. 020 637 3684
erityisasiantuntija Anders Granfelt, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, p. 029 534 6641
viestintäpäällikkö, ylikonstaapeli Jussi Pohjonen, p. 071 878 2052
tiedottaja Eija Vallinheimo, Ilmatieteen laitos, p. 050 530 3871

keliennuste, kelikamerat, tiesää ja liikennetiedotteet: www.liikennevirasto.fi/liikennetiedotteet
voimassaolevat varoitukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
reaaliaikaiset tiedot rekkajonoista: www.rajaliikenne.fi
VR:n junaliikennetiedotteet: http://www.vr.fi/fi/index/aikataulut/liikennetilanne/liikennetiedotteet.html.stx
liikkuva poliisi Facebookissa: https://www.facebook.com/#!/SuomenLiikkuvapoliisi

meddelande
17.12.2012

Kör försiktigt till julfirandet

I år fördelar sig trafiken inför julen på tre dagar. Returtrafiken väntas vara som livligast annandag jul. Det växlande vädret och mörkret gör resan långsammare och ökar också risken för olyckor. Reservera alltså tillräckligt med extra tid för resan!

Jultrafiken är livlig med tanke på årstiden, men den utgör ändå bara hälften av midsommartrafiken. Trafikverket väntar sig ingen värre rusning på landsvägarna. En del av julfirarna börjar sin resa redan på fredagen, då man beräknar att jultrafiken kommer igång på allvar mitt på dagen och fortsätter fram till klockan sju på kvällen. Många föredrar ändå att företa sin resa under lördagens och söndagens ljusa timmar, och då är julresenärerna på vägen huvudsakligen mellan klockan 9 och 15. På julafton är det främst de som kör korta sträckor och besöker gravgårdarna som rör sig i trafiken. Livligast är trafiken på huvudvägarna i södra Finland: riksväg 1 västerut från Helsingfors, riksväg 7 österut samt riksväg 4 mot Lahtis och därifrån vidare till Jyväskylä och S:t Michel. Under de livligaste timmarna kan det uppstå korta köer vid de stora städernas utfarter. Detta minskar knappast hastigheterna om det inte sker några olyckor och väglaget är normalt. På vägar med mindre trafik väntas trafiken löpa smidigt, om inte väglaget blir dåligt. Förutom den långväga trafiken är trafiken för att uträtta ärenden livlig under hela veckoslutet.

Annandag jul är returtrafiken som livligast. Trafiktoppen infaller på onsdagen mellan klockan 12 och 19, då det tidvis kan förekomma trafikstockningar. Man väntar sig ändå att hastigheterna ska hållas på en nästan normal nivå om väglaget är gott och inga olyckor inträffar.

Liksom under tidigare år kommer den tunga trafiken österut omkring jul och nyår att stocka sig vid gränsstationerna och bilda flera kilometer långa köer, vilket också stör personbilstrafiken.

Reservera tillräckligt med extra tid för en resa i vinterföre

Under julhelgen måste man reservera extra tid för sin resa p.g.a. mörkret och det växlande väglaget. Vintertid kräver en timmes resa tio minuter längre tid än på sommaren och ännu mer vid dåligt väglag.

Omkörning är speciellt fartigt i mörker och vinterföre. Då är det viktigt att använda ljusen rätt både med tanke på sikten och för att det egna fordonet ska synas. Vid dåligt väglag ska man i stället för varselljus använda körljus, eftersom många nyare bilars bakljus inte automatiskt kopplas på vid varselljus. Vid kraftigt snöfall är dimljusen det rätta valet. Man måste också försäkra sig om att ljusen är rena. Det är också mycket viktigt att alla andra som rör sig i trafiken ser till att de syns väl, t.ex. med hjälp av reflexmärken och ljus.

Det gäller också att vara tillräckligt varmt klädd då man reser vintertid, oberoende av färdmedel. Man kan plötsligt bli tvungen att vänta på bärgningsbil, tåg eller buss ute i kylan.

Ett gott samspel gör trafiken säkrare, vilket märks särskilt i vinterföre. Håll julstämningen uppe var du än rör dig, på vägarna, järnvägarna, till sjöss eller i luften!

Planera rutten i förväg

Det är klokt att planera resrutten i förväg, i synnerhet i vinterföre. Då är trafikinformationen i realtid och väglagsprognoserna som erbjuds goda hjälpmedel. Om det lämnas utrymme i restidtabellen, försämrar inte mindre dröjsmål resestämningen.

Enligt Meteorologiska institutets prognos fortsätter det vintriga vädret i hela landet. Innan man ger sig iväg lönar det sig att på Meteorologiska institutets webbsidor ta reda på vilka varningar som är i kraft. De lokala radiostationerna informerar också om trafikstörningar och väglaget. Vägtrafikantlinjen tar dygnet runt emot information om vägarnas skick och problem i trafiken, tfn 0200 2100.

VR informerar separat om tågtrafiken.

Vi önskar alla en trygg resa under julhelgen
Rörliga polisen, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Meteorologiska institutet och Trafikverket

Ytterligare information:

chef för vägtrafikcentralen Marketta Udelius, Trafikverket, tfn 020 637 3684
specialsakkunnig Anders Granfelt, Trafiksäkerhetsverket Trafi, tfn 029 534 6641
kommunikationschef, överkonstapel Jussi Pohjonen, tfn 071 878 2052
informatör Eija Vallinheimo, Meteorologiska institutet, tfn 050 530 3871

väglagsprognos, väglagskameror, vägväder och trafikmeddelanden: www.liikennevirasto.fi/liikennetiedotteet
ikraftvarande varningar: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
information i realtid om långtradarköer: www.rajaliikenne.fi
VR:s trafikmeddelanden gällande tågtrafiken: http://www.vr.fi/se/index/aikataulut/liikennetilanne/liikennetiedotteet.html.stx

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.