E18 Kotkan erillishankkeessa meneillään siltatyöt

E18 Kotkan erillishankkeen rakennustyöt etenevät hyvin sekä Kyminlinnan alueella että Jumalniemessä. Tällä hetkellä hankkeen näkyvimmät työvaiheet ovat siltojen rakennustyöt.

Jumalniemen eritasoliittymän alueella on käynnissä moottoritien ylittävän risteyssillan kannen laudoitus, joka jatkuu raudoitustöillä maaliskuun puolessa välissä. Sillan kannen betonointityöt alkavat huhtikuussa. Tästä ei aiheudu alueelle erityisiä liikennejärjestelyitä. Myös Korkeakosken haaran ylittävien pohjoisen ja eteläisen vesistösillan paalutustyöt alkavat viikolla 10. Sillat tulevat käyttöön kesällä 2015.

Erillishankkeen louhintatyöt alkavat olla ohi, ainoastaan Kyminsuuntien risteyssillalla louhitaan vielä muutaman viikon ajan. Louhintatyöt eivät aiheuta muita liikennejärjestelyitä, kuin lyhyet pysäytykset moottoritiellä ammunnan ajaksi.

Otsolan ja Karhulan ramppeihin rakennetaan betonikaiteita ja tehdään meluestetöitä. Nämä työt näkyvät alueella liikkuville, mutta eivät aiheuta poikkeusjärjestelyjä liikenteelle.

Kyminlinnan junaseisake otetaan käyttöön touko-kesäkuussa

Erillishankkeen seuraava mittavampi työvaihe osuu huhtikuun loppuun, jolloin Huumanhaaran vesistösiltojen korjaukset alkavat. Tämä rakennusvaihe tulee näkymään myös liikenteelle ja aiheuttaa erityisjärjestelyitä, joista tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Kyminlinnassa tullaan touko-kesäkuussa ottamaan käyttöön uusi junaseisake ja kevyen liikenteen väylät. Käyttöönottoa edeltäviä asvaltointitöitä tehdään kevään ja kesän aikana koko urakka-alueella. Hanke tulee valmistumaan aikataulussa marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke

Lisätietoja:

Projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3513, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Urakoitsijan edustaja Jussi Loikkanen, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 1864 666, jussi.loikkanen@grk.fi

Vuosien 2014–2015 aikana toteutettavassa Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannetaan Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä. Hankkeen pääasialliset työt kohdistuvat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen. Hanke on Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishanke. Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke

Avainsanat:

Liitteet & linkit