Espoonlahden silloilla poikkeavia liikennejärjestelyjä keskiviikkona 29.5.

Vanhan Muulon museosillan kunnostustyöt sulkevat Espoonlahden katusillan moottoriliikenteeltä keskiviikkona 29.5. Liikenne kantatie 51:lla kulkee normaalisti Espoonlahden siltojen yli. Kantatie 51 -parannushankkeen rakennustöiden viimeistelyvaihe jatkuu syksyyn asti.

Vanha Muulon museosilta on suljettu liikenteeltä korjaustöiden vuoksi. Sillan kansi betonoidaan keskiviikkona 29.5, jolloin Espoonlahden katusilta on suljettu moottoriliikenteeltä. Kevyen liikenteen väylä pidetään avoinna töiden ajan. Kunnostettu Muulon museosilta avataan kevyelle liikenteelle syksyn aikana.

– Pitkästä talvesta huolimatta työt ovat pysyneet aikataulussa ja tieosuus valmistuu kokonaisuudessaan moottoritienä syksyllä 2013. Vaikka tie on jo avattu nelikaistaisena, työt alueella jatkuvat, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Hietaniemi.

Parannushankkeen työt loppusuoralla

Koko urakka-alueella Kirkkonummen ja Kivenlahden välillä tehdään viimeistelytöinä muun muassa riista-aidan rakentamista, kaiteiden asennusta, meluesteiden rakentamista ja vihertöitä. Viimeistelytöiden edetessä ajokaistoja joudutaan ajoittain sulkemaan ja alentamaan paikoitellen nopeusrajoitus 60 km/h.

– Turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että autoilijat noudattavat alennettuja nopeusrajoituksia. Moottoritienopeudet otetaan käyttöön vaiheittain kesän ja syksyn aikana, kun kaikki turvallisuusasiat ovat kunnossa ja liikennemerkit on asennettu. Ensimmäisenä moottoritienopeudet otetaan käyttöön Kirkkonummen ja Jorvaksen välisellä tieosuudella, Hietaniemi kertoo.

Kesän ja syksyn aikana viimeistellään myös urakkaan kuuluvat alueen paikallis- ja yksityistiet ja kevyen liikenteen väylät.

– Jalankulku-, pyörä- ja mopoliikenne on kielletty kantatie 51:n pientareilla Munkinmäen eritasoliittymän ja Kivenlahden välillä, hän muistuttaa.

Lisätietoja parannushankkeesta:
Jukka Hietaniemi, projektipäällikkö, Liikennevirasto puh. 0400 422 251, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi
Jukka-Pekka Saikkonen, projektipäällikkö, Destia Oy, puh. 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen@destia.fi

Vuoden 2013 aikana valmistuva kantatie 51:n Kirkkonummi–Kivenlahti välin parannushanke lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Rakentamisen aikana kantatie 51 parannetaan moottoritieksi noin 10 kilometrin osuudelta, ja siihen rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää sekä 10 uutta siltaa.

Avainsanat: