Juhannuksena vuoden pisimmät ruuhkat maanteillä

Juhannusliikenne koettelee Etelä-Suomen pääteiden vetokykyä ja kuljettajien sietokykyä. Jotkut tiet täyttyvät autoista torstaina ja sunnuntaina useiksi tunneiksi, nelostie lähes kymmeneksi tunniksi. Pahimmillaan ruuhka voi lisätä matka-aikaa jopa tunnilla, kenties enemmänkin. Vilkkaimpia aikoja ja teitä onkin syytä välttää.

Juhannuksen menoliikenteen pahimpia ruuhkia ennustetaan torstai-illaksi kello 14–21. Pisimpiä meno- ja paluuliikenteen ruuhkia odotetaan valtatielle 5 Heinolan Lusin ja Mikkelin välille. Kuopion suuntaan menijät voivat kiertää esimerkiksi ajamalla valtatietä 6 Kouvolan kautta tai valtatietä 4 Lusista Toivakkaan. Nämä reitit vetävät todennäköisesti paremmin kuin valtatie 5.

Ruuhkapaikkoja on myös kantatiellä 51 Espoonlahden jälkeen Kirkkonummella, missä rakennetaan uutta moottoritietä. Valtatielle 9 Tampereelta itään sekä saaristotielle 180 Nauvoon ja Korppooseen syntyy myös ruuhkaa.

Menoliikennettä on runsaasti vielä juhannusaattona kello 9-14 välillä. Tällöin ruuhkat ovat jo selvästi lyhyempiä kuin torstaina.

Juhannuksen paluuliikenne on vilkasta sunnuntaina puolesta päivästä alkaen ja jatkuu lähelle puolta yötä. Paluuruuhkia eivät merkittävästi vähennä juhannukselta lomalle jäävät. Ruuhkapaikat ovat samat kuin menoliikenteessä.

Kesällä tehdään runsaasti tie- ja siltatöitä, mutta ne keskeytetään torstaina ennen juhannusliikenteen alkua, eivätkä ne haittaa merkittävästi liikennettä.

Liikennevirasto kertoo tärkeät tiedot tieliikenteen häiriöistä juhannusmatkailijoille radioiden kautta ja internetissä www.liikennevirasto.fi. Tienkäyttäjän linja 0200 2100 ottaa ympäri vuorokauden vastaan tietoja teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista paikallispuhelun hinnalla.

Juhannusjonot turvallisia, mutta yöt vaarallisia

Juhannusliikenteessä onnettomuusvaara on suurin juuri ennen pahinta ruuhkaa, jolloin ajetaan suurilla nopeuksilla. Jonoissa ajettaessa sattuu harvoin pahoja onnettomuuksia. Lieviä onnettomuuksia tulee liikenteen yllättäen hidastuessa tai pysähtyessä. Pahimmat onnettomuudet kuitenkin usein sattuvat lujaa ajaville yön juhlijoille, jotka eivät aina edes käytä turvavyötä.

Lisätietoja:

liikenneasiantuntija Jorma Helin p. 020 637 3512

tieliikennekeskuksen päällikkö Marketta Udelius, p. 0400 734 040.

tieliikennekeskus p. 0204 22 4086

 

Midsommaren medför årets längsta köer på landsvägarna

Midsommartrafiken sätter kapaciteten på huvudvägarna i södra Finland och förarnas tålamod på prov. Vissa vägar fylls av bilar på torsdagen och söndagen under flera timmars tid, riksväg 4 under nästan tio timmar. Som mest kan trafikstockningarna förlänga restiden med upp till en timme, eventuellt också mera. Det är därför skäl att undvika de livligaste tidpunkterna och vägarna.

Trafikstockningarna inför midsommaren förutspås vara värst på torsdagen mellan klockan 14 och 21. Trafikstockningarna antas vara längst på riksväg 5 mellan Lusi i Heinola och S:t Michel. De som är på väg åt Kuopiohållet kan undvika dessa trafikstockningar genom att köra riksväg 6 via Kouvola eller riksväg 4 från Lusi till Toivakka. Dessa rutter drar troligtvis bättre än riksväg 5.

Trafikstockningar förekommer dessutom på stamväg 51 efter Esboviken i Kyrkslätt, där ny motorväg byggs, liksom också på riksväg 9 från Tammerfors österut samt på skärgårdsvägen 180 till Nagu och Korpo.

Trafiken är livlig ännu på midsommaraftonen mellan klockan 9 och 14. Trafikstockningarna är dock klart kortare än på torsdagen.

Returtrafiken är livlig på söndagen, den börjar redan klockan 12 och fortsätter nästan ända till midnatt. Trafikstockningarna underlättas inte märkbart av att en del börjar sin semester från midsommaren. Trafikstockningar förekommer på samma platser som inför midsommaren.

På sommaren förekommer rikligt med väg- och broarbeten, men de avbryts på torsdagen innan midsommartrafiken kommer i gång och stör således inte nämnvärt trafiken.

Trafikverket förmedlar viktig information om störningar i trafiken till bilisterna via radion och webben www.liikennevirasto.fi. Vägtrafikantlinjen 0200–2100 tar emot meddelanden om vägarnas skick och problem i trafiken dygnet runt till lokalsamtalsavgift.

Midsommarköerna är säkra men nätterna farliga

Risken för olyckor i midsommartrafiken är störst just före den värsta rusningstrafiken då hastigheterna är höga. Det sker sällan svåra olyckor när man kör i kö. Lindriga olyckor sker när trafiken plötsligt saktar in eller stannar. De värsta olyckorna drabbar dock ofta nattens festare, som inte ens alltid använder säkerhetsbälte.

Ytterligare information:

trafikexpert Jorma Helin, tfn 020 637 3512

vägtrafikcentralens chef Marketta Udelius, tfn 0400 734 040.

vägtrafikcentralen, tfn 0204 22 4086

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.