Kaksi tasoristeystä pois käytöstä Vaasan radalla viikolla 22 – tielläliikkuja, noudata erityistä varovaisuutta!

Tervajoella Seinäjoki–Vaasa-rataosalla korjataan kahden tasoristeyksen turvalaitteita. Kyseessä ovat Vähäkyrön aseman kevyen liikenteen tasoristeys ja Höysälän yleisen tien tasoristeys. Työt tehdään maanantain 28.5.2012 kello 8.00 ja perjantain 1.6.2012 kello 15.30 välillä.

Tasoristeykset ovat pois käytöstä korjaustöiden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät varoita tulevista junista. Sen vuoksi tielläliikkujien on syytä olla erityisen varovaisia rataa ylittäessään. Junat ajavat risteysten ohi alennetulla nopeudella.

Lisätietoja:
rataisännöitsijä Heikki Virtanen, Pöyry CM, p. 010 332 5440
aluepäällikkö Veli-Matti Hirvonen, Liikennevirasto, p. 020 637 3882.

Två plankorsningar ur bruk på Vasabanan vecka 22 – trafikanterna ombeds iaktta särskild försiktighet!

I Tervajoki, på bansträckan Seinäjoki–Vasa repareras säkerhetsanordningarna i två plankorsningar. Det gäller plankorsningen för gång- och cykeltrafik vid Lillkyro station och landsvägsplankorsningen i Höysälä. Arbetena utförs mellan måndag 28.5.2012 kl. 8.00 och fredag 1.6.2012 kl. 15.30.

Plankorsningarna är ur bruk under den tid arbetena utförs. Detta innebär att de inte varnar för annalkande tåg. De som rör sig på dessa vägar ska vara extra försiktiga när de korsar järnvägen. Tågen passerar korsningarna med sänkt hastighet.

Ytterligare information:
banförvaltare Heikki Virtanen, Pöyry CM, tfn 010 332 5440
områdeschef Veli-Matti Hirvonen, Trafikverket, tfn 020 637 3882.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat: