Kehä III:n Lentoasemantien urakan sopimus on allekirjoitettu ja työt käynnistyvät

Liikennevirasto ja tarjouskilpailun voittanut Graniittirakennus Kallio Oy allekirjoittivat maanantaina 5. elokuuta urakkasopimuksen Kehä III:n parantamisen 2. vaiheeseen kuuluvan Lentoasemantien urakasta. Urakkahinta on 45,7 miljoonaa euroa.

Kehä III:n vuosina 2013–2016 tehtävät parannustyöt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Nyt alkavassa Lentoasemantien alueen urakassa Lentoasemantien yhteyteen rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää: Lentoasemantien eritasoliittymä ja Tikkurilantien eritasoliittymä.

”Uusien eritasoliittymien ja ramppijärjestelyjen myötä liikennevirrat pääsevät kulkemaan Kehä III:n ja rinnakkaisväylien välillä katkotta, jolloin liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

Lisäksi urakassa muutetaan Pakkalan eritasoliittymän ramppijärjestelyjä ja rakennetaan Kehä III:lle lisäkaista Tuusulanväylän ja Lentoasemantien välille. Alueen maankäyttö kytketään Kehä III:een Lentoasemantien eteläosan ja Virkatien järjestelyjen, kuten paikalle rakennettavan kiertoliittymän kautta ja Tikkurilantielle ramppien päihin rakennetaan liikennevalot. Alueelle rakennetaan myös linja-autopysäkit kevyen liikenteen yhteyksineen, ja alueen muuta kevyen liikenteen verkkoa täydennetään. Rakentaminen käynnistyy elokuussa 2013 ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016.

”Rakennustyöt näkyvät liikenteessä alennettuina nopeusrajoituksina ja mahdollisina liikenteenpysäytyksinä, jotka pyritään kuitenkin tekemään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Urakka-alueella tulee olemaan myös työnaikaisia kiertotiejärjestelyitä”, Koski kertoo.

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoaseman ja toimii siten merkittävänä väylänä kotimaiselle sekä kansainväliselle liikenteelle. Se on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, ja sen liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes 50 prosenttia. Kehä III on myös merkittävä Vantaan kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun runkoyhteys, jota pitkin kulkee arkisin noin 60 000–70 000 autoa. Yli 10 prosenttia tien liikenteestä on raskasta liikennettä.

Lahdenväylä–Porvoonväylä-urakka alkaa ensi vuonna

Lahdenväylän (valtatie 4) ja Porvoonväylän (valtatie 7) välisessä urakassa rakennetaan kolmannet kaistat Lahdenväylän ja Porvoonväylän välille. Lisäksi Kehä III:lle rakennetaan Länsimäentien eritasoliittymä ja Porvoonväylän liittymään rakennetaan uusi ramppi, jotta vasemmalle kääntyminen on mahdollista ilman liikennevaloja. Jatkossa Kehä III:lle jää valoja Porvoonväylän itäpuolella olevalle osuudelle, eli liikennevalot poistuvat E18-tieltä.

Urakkaan kuuluvat myös liikenteen hallintajärjestelmän luominen valtatie 7:lle Kehä III:n ja Porvoon välille sekä melusuojausten rakentaminen Kehä III:n varrelle. Lisäksi Vantaan Länsimäentielle rakennetaan rampit valtatie 7:lle Helsingin suuntaan. Lahdenväylä–Porvoonväylä-urakan työt käynnistyvät tammikuussa 2014 ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016.

Kehän III:n parantaminen

  1. Kehä III:n parantaminen tehdään kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen valmistui keväällä 2012.
  2. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 2013–2016. Se sisältää parantamistoimenpiteitä Kehä III:lla välillä Lentoasemantie–Porvoonväylä.
  3. Kehittämisen kolmas vaihe on liikennepoliittisessa selonteossa yhtenä vuosien 2016–2022 Liikenneverkon kehittämisohjelman hankkeena. Kolmanteen vaiheeseen sisältyvät välit Vanhakartano–Vantaankoski sekä Vantaankoski–Pakkala.

Lue lisää Kehä III:n parantamisen etenemisestä www.liikennevirasto.fi/keha3

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.