Kehä III parantamisen 2. vaiheen vuosijulkaisu 2014: Ensimmäinen kokonainen rakennusvuosi takana

Vuosi 2014 sujui Kehä III parantamisen 2. vaiheen hankkeessa hyvin. Juuri julkaistu vuosijulkaisu kertoo tarkemmat yksityiskohdat siitä, miten urakat yhdellä vilkkaimmin liikennöidyistä väylistä etenivät.

Ensimmäinen kokonainen rakennusvuosi oli Kehä III:n rakentamisen kannalta hyvä ja työt etenivät aikataulusta edellä.

– Vuoden 2014 mielenkiintoisimmat työvaiheet olivat ehdottomasti isojen siltojen valutyöt. Syyskuussa toteutettu Porvoonväylän ylittävän 330 metriä pitkän risteyssillan valutyö oli koko hankkeen kannalta erittäin merkittävä ja myös näyttävä työvaihe. Silta tullaan avaamaan liikenteelle loppuvuodesta 2015. Risteyssillan ansiosta Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä poistetaan liikennevalot, mikä sujuvoittaa liikennettä risteyskohdassa, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

Useita työvaiheita saatiin vuoden 2014 aikana valmiiksi. Kesällä 2014 Lentoasemantien urakassa toteutettiin paljon siltatöitä, ja kaikki urakkaan kuuluvat sillat on nyt valettu. Hankkeeseen kuuluva Tikkurilantien uusi eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuussa ja samaan aikaan alueella otettiin käyttöön uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä bussipysäkkejä.

̶   Kiitän omasta puolestani kaikkia alueella liikkuvia ihmisiä kärsivällisyydestä. Edessä on nyt hankkeen loppusuora ja uskon, että uudet väylät päästään avaamaan liikenteelle vuoden 2015 aikana.

Rakentamisen etenemistä sekä menneenä että tulevana vuonna voi seurata hankesivuilla osoitteessa www.liikennevirasto.fi/keha3, josta löytyy myös Kehä III parantamisen 2. vaiheen tuore vuosijulkaisu (linkki julkaisuun).


Lisätietoja: Antti Koski, projektipäällikkö, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski(at)liikennevirasto.fi

Vuosina 2013–2016 Kehä III:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Työt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Lentoasemantien alueen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2013 ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakan rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2014. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016. www.liikennevirasto.fi/keha3.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit