Kevyen liikenteen järjestelyjä Suikkilantiellä

Turun Satamayhteys -urakan yhteydessä tehdään töiden edetessä kevyen liikenteen väyliä koskevia muutoksia. Tämän ja ensi viikon aikana kevyttä liikennettä ohjataan uusille reiteille työvaiheiden valmistuessa ja uusien alkaessa. Muutokset koskevat pääasiassa Jyrkkälän ja Härkämäen alueita, sekä Aunelan koulun ympäristöä.

Suikkilantien alittava Härkämäen kevyen liikenteen alikulun työnaikainen kulkuaukko otetaan käyttöön tämän viikon loppuun mennessä. Ansiokasta päivätyötä suorittaneet liikenteenohjaajat jäävät koululaisten syysloman alkaessa pois keskiviikon 17.10 jälkeen. Alikulun kulkuaukko on käytössä maanantaista 22.10 alkaen, jolloin myös työnaikainen Suikkilantien ylittävä suojatie suljetaan. Samaa suojatietä tullaan kuitenkin ajoittain käyttämään vielä myöhemmin alikulkuyhteyden rakennustöiden niin vaatiessa.

Jyrkkälän ja Opintien välillä otetaan käyttöön rakennettu kevyen liikenteen väylä alkuviikon aikana, joten käytössä olleen kiertotien opasteet poistetaan Jyrkkälänkadun ja Opintien väliseltä alueelta.

Uusi kevyen liikenteen kiertotie otetaan käyttöön Opintien ja Aunelantien välillä 18.10 alkaen. Liikenne ohjataan kulkemaan Suikkilantien suuntaista Hemmiläntietä pitkin noin 300 metrin matkalla uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen ajan. Reitti merkitään keltaisilla kiertotie merkeillä. Uusi kevyen liikenteen väylä on tarkoitus ottaa käyttöön 7.11 mennessä.

Suikkilantiellä varressa Opintien päässä sijaitseva linja-autopysäkki poistetaan väliaikaisesti käytöstä To 18.10 klo 9.00 alkaen uuden pysäkkialueen rakentamisen vuoksi. Pysäkin matkustajat ohjataan käyttämään noin 150 metrin päässä radan toisella puolella sijaitsevaa Jyrkkälän pysäkkiä. Uusittu pysäkki on tarkoitus ottaa käyttöön 7.11 mennessä.

Alla havainnekuva tilanteesta muutosten jälkeen

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 020 637 3608
, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia