Länsi-Suomen tulvatilanne teettää jälkitöitä tiestöllä – liikenteen huomioitava ongelmapaikat

Tulvien alle jääneillä teillä on erilaisia jälkiongelmia, joita on ryhdytty korjaamaan liikenteen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi rankat sateet ovat tuoneet ongelmia sorateille. Tulvatilanne Etelä-Pohjanmaalla on jonkin verran helpottunut, vaikka teitä on vielä poikki Kauhajoen ja Jalasjärven tienoilla.

Monin paikoin on tehty tai tehdään myös tilapäisratkaisuja, jolloin ajo-olosuhteet ovat aluksi vielä puutteelliset. Tulvan alle jääneissä paikoissa tulee liikennöidä varovasti. Kun tieltä on huuhtoutunut rakenteita ojaan tai vedelle on aukaistu tilapäinen uoma, rakenteet joudutaan tekemään nopeasti uudelleen. Syöpyneitä rumpu- ja siltapaikkoja tarkkaillaan, jotta voidaan varmistaa liikenteen vaatima kantavuus. Myös teiden reunoilla voi olla painumia ja sortumia. Jälkikorjaukset aiheuttavat liikenteelle tilapäistä haittaa, mutta liikenteen kulku pyritään mahdollisimman nopeasti varmistamaan.

Vastaavia tilanteita syntyy myös Pohjois-Satakunnassa sitten kun tulva on sielläkin laskenut.

Rankat sateet ovat synnyttäneet laajemminkin sorateille normaalia syvempiä kuoppia ja syöpymiä, jota liikenteen kannattaa varoa. Näitä pyritään mahdollisimman pikaisesti tasaamaan. Kuitenkaan sorateiden runkojen kantavuus ei ole näistä sateista suuremmin heikentynyt, joskin vetisyys voi kasvattaa syyskelirikon riskiä myöhemmin, jos säätilanne jatkuu kosteana myöhäissyksyyn.

Liikenneviraston liikennekeskus tiedottaa olennaisista muutoksista liikenteessä. Liikennevirasto seuraa tilannetta ja tarvittaessa tiedottaa asiasta myös internet-sivuillaan. Paikallisista ongelmista voi olla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan 0200 2100 tai alueen ELY-keskukseen.

Lisätietoja:

väylänpidonjohtaja Jukka Karjalainen, p. 020 637 3537
liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, p. 020 637 3684
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: p. 0295 027 500
muut alueet www.ely-keskus.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.