Maanteiden hoidon alueurakoista tiukka kilpailu

Maanteiden hoitoa koskevista urakoista kilpailutusvuorossa oli tänä keväänä 13 alueen urakat. Tiukassa kilpailussa Destia Oy Infrahoito voitti yhdeksän urakkaa, YIT Rakennus Oy kaksi sekä NCC Roads Oy ja TSE-Tienvieri Oy kumpikin yhden.

Alueurakat ovat haluttuja ja kilpailu niistä on ollut tiukkaa. Hintaero voittaneen ja toiseksi jääneen urakoitsijan välillä jäi useimmissa urakoissa alle viiden prosentin. Tiukimmillaan ero oli vain 0,42 prosenttia. Tarjoushinnat jäivät kahta urakkaa lukuun ottamatta tilaajan kustannusarvion alle. Maanteiden hoito toteutetaan tällä hetkellä 82 alueurakkana, jotka ovat pääosin seitsemän ja viiden vuoden pituisia. Nykyisiä urakoita hoitaa kuusi pääurakoitsijaa. Ensi lokakuun alusta alkavalla urakkakaudella mukaan tulee uutena yrittäjänä TSE-Tienvieri Oy, joka voitti Myrskylän alueurakan viideksi vuodeksi. Urakoiden yhteishinta on 129 miljoonaa euroa. Hyväksyttyjä tarjouksia tuli kaikkiaan 61 eli keskimäärin 4,7. Maanteiden hoidon urakat on jaettu kolmeen vaativuusluokkaan. Tänä vuonna kilpailutettavana ei ollut yhtään korkeimman vaativuusluokan urakkaa. Ns. vaativiin urakoihin saatiin keskimäärin 3,8 tarjousta ja perusurakoihin 5,1 tarjousta. Kymmenen tarjousta jouduttiin hylkäämään. Tarjoushinnat ovat nyt vuoden 2006 hintatasolla, kun otetaan huomioon indeksien vaikutus. Viime vuonna Espoon ja Vantaan urakoiden kilpailutukset nostivat keskimääräisen hintatason tätä vuotta korkeammalla, mutta ilman niitä tämän vuoden keski-määräinen hintataso on viimevuotista korkeampi. Uusien urakoiden käynnistyessä 1. lokakuuta Destia Oy Infrahoidon markkinaosuus on 65 prosenttia, YIT Rakennus Oy:n 20 prosenttia, NCC Roads Oy:n 8 prosenttia, Koillistie Määttä Oy:n 3 prosenttia, Savon Kuljetus Oy:n 3 prosenttia, Kuljetus- ja vihertyö Tapio Pahkakangas Oy:n prosentti ja uuden urakoitsijan TSE-Tienvieri Oy:n markkinaosuus on vain 0,4 prosenttia. Tänä vuonna kilpailutetun Kemijärvi - Posion urakan Posion osuus siirtyy Destialle vasta 1.10.2011. Tilaaja määrittelee tiestöllä tarjottavan palvelutason. Urakoitsija puolestaan vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta ja raportoinnista. Tilaaja seuraa urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuutta ja varmistaa pistokokein tilatun laadun toteutumisen. Mahdollisiin laatupuutteisiin puututaan sanktioin, joita ovat suulliset ja kirjalliset huomautukset sekä sakot. ELYjen liikennevastuualueet vastaavat urakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta.

Avainsanat: