Naantalintie on suljettuna 20-21.11.2012 tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Turun Satamayhteys -urakan siltatöiden vuoksi Naantalintie suljetaan Suikkilantien alittavalla osalla tiistain ja keskiviikon yönä klo 22.00-05.00 väliseksi ajaksi.

Naantalintien ylittävän uuden kevyen liikenteen sillan betonirakenteet ovat valmistuneet. Siltamuotin purkutöiden vuoksi Naantalintie suljetaan molemmista ajosuunnista Suikkilantielle nousevien ramppien väliseltä alueelta.

Kiertotie on järjestetty Naantalin suuntaan Härkämäen työnaikaisen liikenneympyrän ja laskevan rampin kautta. Turun suuntaan kiertotie kulkee Jyrkkälän ja Härkämäen työnaikaisten liikenneympyröiden kautta. Suikkilantieltä Turun suuntaan lähtevä liikenne ohjataan takaisin Naantalintielle Härkämäen puoleista ramppia pitkin.

Alla olevassa kuvassa on esitetty yön aikana käytössä olevat kiertotiejärjestelyt. Työn aikana liikenteenohjaushenkilöt opastavat liikennettä molemmissa Suikkilantien ympyröissä.

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 020 637 3608
, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit