Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin julkaistu

Liikennevirasto on antanut ohjeen varautumisesta rautatieonnettomuuksiin. Ohje tulee voimaan 1.11.2011.

Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVRO) on julkaistu Liikenneviraston ohjejulkaisusarjassa (16/2011). Se määrittää toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä onnettomuuden sattuessa.  Ohjeessa kerrotaan myös, kuinka onnettomuuksiin ja poikkeustilanteisiin on varauduttava ennakolta. Ohje on voimassa myös poikkeusoloissa tilannekohtaiset määräykset ja ohjeet huomioon ottaen.

Ohjetta noudatetaan Suomen valtion rataverkolla sekä niillä yksityisraiteilla ja radanpitäjien raiteistoilla, joiden kanssa Liikennevirastolla on liikenteenohjausta koskeva sopimus. Se koskee sekä Liikenneviraston omaa toimintaa että kaikkia niitä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka liikennöivät tai ovat tehneet Liikenneviraston kanssa palvelusopimuksen esimerkiksi liikenteenohjauksesta tai kunnossapidosta.

Sähköisessä muodossa ohje on Liikenneviraston sivuilla osoitteessa http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2011-16_ohje_varautumisesta_web.pdf.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jari-Pekka Kitinoja, p. 020 637 3851.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.