Osa Suikkilantien töistä tehdään ensi vuonna

Turun satamaan johtavan Suikkilantien urakka on edennyt jonkin verran odotettua hitaammin. Viivästyksiä ovat aiheuttaneet muun muassa putki-, johto- ja laitesiirrot, joita on alueella jouduttu tekemään runsaasti. Kokonaisaikataulusta ei silti olla myöhässä, sillä työt on alunperinkin sovittu tehtäväksi kahden vuoden aikana.

- Meillä oli kunnianhimoinen tavoite saada rakenteet pääsääntöisesti valmiiksi jo tämän vuoden aikana, vaikka urakka-aika jatkuu lokakuulle 2013. Useiden eri syiden takia työmaalla ei ole pystytty etenemään tuon aikataulun mukaisesti, sanoo urakoitsija TYL Sataman projektipäällikkö Janne Ilmonen.

Töiden tuleva eteneminen riippuu paljon myös säästä. Vaikka pakkanen ja lumi hankaloittavat, työt jatkuvat kuitenkin läpi talven.

Hitaammin ovat edenneet etenkin liikenteellisesti ahdas Härkämäen kohta ja Suikkilan risteyssillan korjaus, jotka valmistuvat vasta keväällä 2013. Myös työnaikaisia liikennejärjestelyjä on jouduttu tekemään arvioitua perusteellisemmin, mutta niiden toteutuksessa ei ole haluttu tinkiä. Työnaikaiset kiertoliittymät Jyrkkälässä ja Härkämäessä jäävät käyttöön kevääseen asti.

- Tietenkin se on harmillista, kun luvatussa aikataulussa ei pysytä. Toisaalta työmaan aiheuttama haitta liikenteelle on ollut odotettua vähäisempää eikä merkittäviä ruuhkia ole toistaiseksi koettu edes Turkuhallin suurten yleistapahtumien aikana. Urakka-aikaa on jäljellä vielä lähes vuosi ja näyttää siltä, että urakka kokonaisuudessaan tulee valmistumaan urakka-ajan puitteissa, toteaa Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää.

Myönteistä palautetta urakka on saanut liikenteenohjaajien pestaamisesta Härkämäen alikulun kohdalle. Parin kuukauden verran koulujen alkamisen jälkeen sai kevyt liikenne jämäkästi tukea turvalliseen tienylityksen kello 7.30-14.30 kaikkina arkipäivinä. Nyt alikulku on palautunut jälleen käyttöön.

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 020 637 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681, janne.laine@turku.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit