Painettujen merikarttojen hinnat laskevat ensi vuoden alussa

Liikennevirasto on kilpailuttanut painettujen merikarttojen kustantajan. Uusi, vuoden 2013 alusta voimaan tuleva sopimus tehtiin Karttakeskuksen kanssa.

– Tavoitteenamme oli laskea painettujen merikarttojen kuluttajahintoja, joten kilpailutuksessa ratkaisevana valintakriteerinä oli hinta, merikarttayksikön päällikkö Jarmo Mäkinen kertoo. Lisäksi tarjousten tuli täyttää asetetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset.

Sopimus Karttakeskuksen kanssa on voimassa kaksi vuotta ja sisältää mahdollisen optiovuoden. Uuden sopimuksen ansiosta merikarttatuotteiden hinnat laskevat 30 %. Hintaa saatiin laskettua kilpailuttamisella ja sillä, että Liikennevirasto vähensi oman tekijänoikeuspalkkionsa osuutta.

Karttoja voi ostaa esimerkiksi Karttakeskukselta sekä karttojen jälleenmyyjiltä, kuten kirjakaupoista ja veneilytarvikeliikkeistä.

Lisätietoja:
Jarmo Mäkinen
, merikarttayksikön päällikkö, p. 020 637 3477, jarmo.makinen@liikennevirasto.fi


Prisen på tryckta sjökort sänks i början av nästa år

Trafikverket har konkurrensutsatt förläggaren för de tryckta sjökorten. Det nya avtalet, som träder i kraft i början av 2013, har ingåtts med Karttakeskus.

Vårt mål var att sänka konsumentprisen på tryckta sjökort och därför var priset det avgörande valkriteriet i konkurrensutsättningen, säger Jarmo Mäkinen, chef för sjökarteenheten. Därtill skulle anbuden uppfylla kvalitetskraven.

Avtalet med Karttakeskus är i kraft i två år med option på ett eventuellt tilläggsår. Tack vare det nya avtalet sänks prisen på sjökortsprodukterna med 30 %. Orsakerna till att prisen kunde sänkas var konkurrensutsättningen och att Trafikverket minskade sin andel av upphovsrättsersättningen.

Sjökort kan köpas till exempel från Karttakeskus eller från återförsäljare som bokhandlar och båttillbehörsaffärer.

Ytterligare information:
Jarmo Mäkinen
, chef för sjökarteenheten, tfn 020 637 3477, jarmo.makinen@trafikverket.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.