Pöyrylle rataisännöintisopimukset Itä- ja Länsi-Suomeen, RR Managementille Etelä-Suomeen

Liikennevirasto on tehnyt sopimuksen Itä- ja Länsi-Suomen rautatieverkostojen rataisännöinnistä Pöyry CM:n kanssa ja Etelä-Suomen rataisännöinnistä RR Managementin kanssa. Sopimukset ovat viisivuotisia ja alkavat vuoden 2013 alusta.

Sopimuksien piiriin kuuluvat Liikenneviraston hallinnoimien ratojen, radan rakenteiden ja laitteiden, maa-alueiden sekä rakennusten rataisännöinti. Rataisännöintipalveluihin kuuluvat tekniset, taloudelliset, hallinnolliset ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen rataisännöinnistä on voimassa oleva sopimus vuosille 2011–2015 Pöyryllä.

Lisätietoja: radanpitoyksikön päällikkö Matti Levomäki, p. 020 637 3893.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.