Rinnekadun liikenne valtatie 5:n viereen kesäkuun alusta Mikkelissä

Rinnekadun liikenne siirretään muutostöiden johdosta maanantaina 1.6. alkaen valtatie 5 viereen. Samalla katkeaa Petäjistönkadun ja Selännekadun ajoneuvoliikenne Rinnekadulle. Jatkossa liikennöinti Petäjistönkadulle ja Selännekadulle tapahtuu Setrikadun kautta. Muutos on pysyvä. Valtatie 5:n liikenne Sammonkadun ja Setrikadun välisellä osuudella siirtyy kulkemaan uudelle väylälle.

Urpolan koulun kohdalla olevat linja-autopysäkit poistuvat. Korvaava pysäkkipari on Rinnekadun alkupäässä (ks. oheinen kuva).

Setrikadun risteyssillan pohjoispuolella puretaan telineitä ja sillan valumuotteja iltatöinä keskiviikkona 3.6. klo 21–05. Kulku alueelle Setrikadun kautta suljetaan purkutyön ajaksi. Kulku pelastuslaitokselle on järjestetty Ristiinantien kautta.

Toinen ajorata käyttöön jo elokuussa

Selännekadun  nykyinen ylikulkukäytävä puretaan 15.6. alkavalla viikolla. Kulku Brahenkujalla on estynyt 15.6. alkaen noin kuukauden kestävän siltatyön ajan. Valtatie 5:n alitus tapahtuu Ristiinantien tai Sammonkadun kautta. Uusi ylikulkukäytävä saadaan kevyen liikenteen käyttöön heinäkuun aikana.

Vt5 pohjoisen ajoradan, eli kaupunginpuoleisen väylän rakentaminen on aktiivisinta kesän aikana. Uusi väylä otetaan liikenteelle Pitkäjärven päästä Ristiinantien liittymään saakka elokuun aikana.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi

Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy
puh. 0400 246 944, aki.loikkanen@destia.fi

Hanke verkossa
www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistuu vuonna 2017.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.