Sillanrakennustyö Valtatie 5:n Päiväranta–Vuorela -hankkeella ei vaikuta Päivärannan laivaväylän toimintaan

Valtatien 5:n Päiväranta–Vuorela (Kallansillat) -hankkeeseen kuuluvan Suosaaren rinnakkaistien sillan rakennustyöt käynnistyvät maanantaina 17. lokakuuta telinepaalutuksilla.

Siltapaikka on välittömästi nykyisen Suosaaren ratasillan itäpuolella. Siltatelineisiin jää noin 3,5 metriä leveä ja 1,5 metriä korkea kulkuaukko pienveneiden käyttöön. Siltatelineet puretaan huhti–toukokuun vaihteessa keväällä 2012. Silta-aukon mahdollisia käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen rakennustyön aikana.

Nyt käynnistyvät sillanrakennustyöt eivät vaikuta Päivärannan laiva-väylän ja läppäsiltojen toimintaan eivätkä muuta virtausolosuhteita Kallavedellä tämänhetkisistä. Jo nyt suljettuna oleva Tikkalansaaren silta-aukko pysyy suljettuna kevääseen 2013 asti.

Lisätietoja:    

Vastaava työnjohtaja Seppo Alaluusua, TYL Kalsium, p. 040 5944162,

työnjohtaja Ari Seppänen, TYL Kalsium, p. 050 467 5855

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, p. 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta www.liikennevirasto.fi/vt5paivaranta-vuorela

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.