Suikkilantiellä muutoksia liikennejärjestelyihin 21.5. ja 22.5

Turun Satamayhteys-urakan töiden eteneminen aiheuttaa muutoksia työmaan liikennejärjestelyihin kohteiden valmistuessa. Jyrkkälän alueella työnaikainen kiertotie puretaan ja liikenne siirretään takaisin Jyrkkälän uusitulle risteysalueelle. Suikkilantien risteyssillalle asetetaan vaativien betonointitöiden vuoksi nopeusrajoitus 15km/h.

Suikkilan risteyssillalla tehdään betonointitöitä tiistaina 21.5.2013 ja liikenteen aiheuttaman tärinän minimoimiseksi sillalla otetaan käyttöön 15km/h nopeusrajoitus. Järjestely on voimassa 21.5. klo 09:00 ja 22.5. klo 06:00 välisenä aikana. Liikenteenohjaajat vastaavat liikenteen sujuvuudesta sillan molemmissa päissä.

Jyrkkälän risteysalueen rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että uudistettu risteysalue otetaan käyttöön aamulla 22.5.2013. Samassa yhteydessä alueella käytössä ollut kiertoliittymäjärjestely ja sen yhteyteen rakennetut väliaikaiset kiertotiet poistuvat käytöstä, ja Jyrkkälän katuliittymä Suikkilantielle palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen. Kiertotien varressa ollut linja-autopysäkki siirretään takaisin Suikkilantielle. Suikkilantien ylittävä väliaikainen suojatie säilyy toistaiseksi käytössä Jyrkkälän uuden alikulkukäytävän käyttöönottoon saakka. Jyrkkälän risteysalueen kaikkia rakennettuja kaistoja ei vielä tässä yhteydessä oteta käyttöön alueella jatkuvien päällystys- ja pintarakennetöiden, sekä opastinjärjestelmien asennustöiden vuoksi.

Härkämäen risteysalueella liikenne siirretään vanhalta ajoradalta uudelle, kun kaksoissillan ensimmäinen osa otetaan käyttöön 22.5.2013. Oheisella kartalla on esitettynä Jyrkkälän ja Härkämäen alueen liikennejärjestelyt muutoksen jälkeen. Lähiaikoina Härkämäen alueella aiemmin käytössä ollut työnaikainen suojatie Suikkilantien yli otetaan uudelleen hetkeksi käyttöön vanhan alikulun toisen puolen purkutöiden alkaessa.

Kuluvan kevään aikana urakan rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että Suikkilantie alkaa saavuttaa koko työalueen pituudella lopullisen linjauksensa. Tienkäyttäjien on kuitenkin tulevan kesän ja syksyn aikana edelleen syytä varautua alueella liikennettä hidastaviin kaistajärjestelyihin siltakohteiden, sekä mittavien päällystys- ja pintarakennetöiden vuoksi.

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 020 637 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681, janne.laine@turku.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Liitteet & linkit