Suikkilantien parannustyöt loppusuoralla

Suikkilan risteyssillan vesieristetyöt ensi kesään

Suikkilantien perusparannustyöt ovat edenneet päällysrakennustöihin. Ne valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä, mutta autoilijoille niistä on syksyn mittaan haittaa. Alkuperäinen urakka-aika ylittyy noin kahdella kuukaudella. Rauman valtatien ylittävä risteyssilta pyritään ottamaan vuoden vaihteessa käyttöön täydessä leveydessään, mutta sen parannustöitä jatketaan ensi vuonna noin kaksi kuukautta.


Osuudella Pansiontie–Messukentänkatu saadaan molemmat ajoradat käyttöön lokakuun aikana, samalla valmistuvat myös Rautatehtaankadun liikennevalot. Pansion satamaraiteen kohdalla työt jatkuvat marras-joulukuuhun. Messukentänkadun ja Jyrkkälän välisen osuuden viimeistelytyöt jatkuvat lokakuuhun asti.

Jyrkkälän kohdan liittymä valmistuu syyskuun aikana, jolloin avataan myös uusi Suikkilantien ali johtava kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja otetaan liikennevalot käyttöön.

Härkämäen kohdalla on vielä rakenteilla kevyen liikenteen alikulkusillan pohjoinen puoli, joka saadaan auki liikenteelle joulukuun alkuun mennessä. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön Härkämäen kohdan liikennevalot. Uusien liikennevalojen asennustyöt ovat käynnissä myös urakka-alueen muissa liittymissä ja liikennevaloja otetaan käyttöön liittymä kerrallaan loppuvuoden aikana töiden valmistuessa.

Suikkilan silta arvioitua haasteellisempi

Rauman valtatien ylittävän Suikkilan risteyssillan korjaustyö on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Vuonna 1976 valmistuneen risteyssillan betoni on erittäin huonokuntoista ja sitä on jouduttu poistamaan paljon suunniteltua enemmän.

- Tästä syystä sillankorjaustyön toteutus jatkuu vuoden 2014 kesällä. Silloin siltaan tehdään vesieristeet ja lopulliset päällysteet, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Liikennevirastosta.

Suikkilantien Rauman valtatielle yhdistävä uusi ramppi avataan liikenteelle lokakuun aikana.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat Suikkilantien perusparannuksen aikana sujuneet hyvin.

- Kiitos autoilijoille työnaikaisten rajoitusten hyvästä huomioimisesta! Sillä on aina suuri vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen työmaa-alueella, toteaa Juha Sillanpää.

LISÄTIETOJA

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 0295 34 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama. www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.