Suomen rataverkko liikennöitävissä myrskyn jälkeen, tilannepäivitys

Myrskyjen aiheuttamien vahinkojen jälkeisiä korjaustöitä on tehty yötä päivää. Radat on saatu raivattua ja sähkölaitteet korjattua. Koko rataverkko on liikennöitävässä kunnossa.

Tasoristeysten varoituslaitteet on saatu pääosin kuntoon. Osa tasoristeyksistä toimii varavoimalla. Ainostaan Vammala-Äetsä -välillä on kaksi toimimatonta varoituslaitetta, jotka pyritään korjaamaan tämän päivän aikana. Näitä tasoristeyksiä lähestyessään junat antavat äänimerkin ja noudattavat nopeusrajoitusta 30 km/h.

Autoilijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta tasoristeysalueilla, joilla varoituslaitteet eivät ole toiminnassa. 

Myrskyvauriot aiheutuivat pääsääntöisesti radalle kaatuneista puista.

Liikenneviraston viestinnän päivystys, p. 040 520 1177,
liikennejärjestelyt ja bussikorvaukset: www.vr.fi.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.