Tasoristeyksien varoituslaitteita on edelleen pois toiminnasta sähkökatkojen takia eri puolilla maata– autoilijoiden on oltava erityisen varovaisia

Tasoristeyksien varoituslaitteet eivät ole toiminnassa alueilla, joilla sähkökatkot edelleen jatkuvat, sillä tasoristeysten turvalaitteiden varavoima on loppunut. Tällaisia risteyksiä on arviolta toista sataa Länsi-, Sisä- ja Lounais-Suomen alueella. Tiistain myrskyn jälkeen myös Itä-Suomessa on kymmeniä tasoristeyksiä, joiden turvalaitteet eivät toimi.

Autoilijoita pyydetään noudattamaan aivan erityistä varovaisuutta tasoristeysalueilla, joilla varoituslaitteet eivät ole toiminnassa. 

Sähköllä toimivissa tasoristeysten turvalaitteissa on varavirtalähteet, joiden noin kellon ympäri kestävät akut on tarkoitettu hetkellisiin jännitekatkoihin. Turvalaitteet eivät toimi sellaisilla alueilla, joilla on sähkökatkoja yleisessä sähkönjakelussa.

Tienkäyttäjien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä toimivaa tasoristeystä ei voi erottaa toimimattomasta. Veturinkuljettajat saavat tiedon sähköttömistä tasoristeyksistä liikenteenohjauksesta, jolloin he antavat tasoristeystä lähestyessään äänimerkin ja noudattavat nopeusrajoitusta 30 km/h.

Liikennevirasto pyytää medioita välittämään varoitusta ihmisille.

Liikenneviraston viestinnän päivystys, p. 040 520 1177,
liikennejärjestelyt ja bussikorvaukset: www.vr.fi.

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.