Tienparannus valtatie 2:lla Karkkilassa meni sujuvasti

Valtatien 2 Karkkila–Loukku -osuuden tienparannushanke on valmistunut aikataulun mukaisesti. Urakassa on pidetty lopputarkastus, jossa todettiin kaiken olevan kunnossa sovitun mukaisesti. Ainoastaan Vuotinaisten pohjavesisuojausalueen poistoputken asennus jatkuu vielä tammikuun puolelle.

Valtatietä 2 levennettiin Karkkilasta Poriin päin kahdeksasta kymmeneen metriin noin 20 kilometrin matkalla. Tien luiskia loivennettiin, niille lisättiin riista-aitoja ja yksityisteiden liittymäjärjestelyistä tehtiin turvallisempia. Lisäksi tehtiin pohjavesisuojausta 1,2 kilometrin mittaisella matkalla. Se toteutettiin osin suojakaiteen avulla, osin maahan levitettävän bentoniittimaton turvin.

- Liikenne sujui hyvin koko urakka-ajan. Työt oli suunniteltu työnaikaista liikenneturvallisuutta korostaen, mikä oli erinomainen asia, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Liikennevirastosta.

Suurin osa tietöistä tehtiin maanantaiaamun ja torstai-illan välisenä aikana, jolloin viikonloppuliikenne sujui ilman rakennustöiden aiheuttamia hidastuksia.

Lopputuloksena on aiempaa leveämpi ja turvallisempi tie. Alueen nopeusrajoitus voidaan talvirajoituskauden jälkeen ensi keväällä nostaa 100 kilometriin tunnissa, kun se aiemmin on ollut 80 km tunnissa. Tiealueella kulkee noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus käyttäjämääristä on suuri.

Laskennallisesti tienparannuksen avulla arvioidaan vältettävän 55 henkilövahinko-onnettomuutta, joista yhdeksän olisi ollut kuolemaan johtavia. Työt olivat jatkoa vuosina 2005–2008 tehdyille valtatien 2 parannustöille.

Urakoitsijana toimi Destia Oy ja urakan arvo oli noin seitsemän miljoonaa euroa.

LISÄTIETOA

www.liikennevirasto.fi/vt2karkkila

Työmaasta Destian työmaapäällikkö Jouni Viitaselta p. 040 8309816 tai jouni.viitanen@destia.fi

Hankkeesta projektipäällikkö Juha Sillanpäältä, p. 020 637 3608 tai juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi

Valtatie 2:n tienparannusurakassa levennettiin väylää välillä Karkkila-Loukku noin 20 kilometrin matkalla Karkkilasta Poriin päin. Samalla tehtiin pohjavesisuojaukset 1,2 kilometrin osuudelle. Lisäksi rakennettiin riista-aitaa ja tehtiin joitakin liittymäjärjestelyitä. Toimenpiteiden ansiosta nopeustaso voidaan nostaa tiellä 100 kilometriin tunnissa. Tieosuuden parantaminen mahdollistaa sujuvan liikennöinnin pääkaupunkiseudun ja Porin välillä. Tien käyttäjistä jopa 15-20 % on raskasta liikennettä.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit