Uusi Kumlinge, Lappo, Jurmo, Vuosnainen & Lypyrtti -merikartta on julkaistu

Uusi kartta korvaa aikaisemmin rannikkokartan 29 Houtskari–Lypyrtti kääntöpuolella olleet kartat 29A ja 29B sekä rannikkokartan 30 Kumlinge kääntöpuolella olleet kartat 30A ja 30B. Kartat 29A, 29B, 30A ja 30B on poistettu rannikkokarttojen 29 ja 30 uusista painoksista, jotka ovat ilmestyneet samaan aikaan satamakartan 109 kanssa.

Karttaan 109 Kumlinge, Lappo, Jurmo, Vuosnainen & Lypyrtti kuuluu viisi osaa:
-      
109A Kumlinge (ent. 30A)
-      
109B Lappo (ent. 30B)
-      
109C Jurmo (ent. 29A)
-      
109D Vuosnainen
-      
109E Lypyrtti (ent. 29B).

Karttatuotteiden 29 ja 30 käyttäjien on siis jatkossa hankittava myös karttatuote 109, jolle osa karttojen 29 ja 30 sisällöstä on siirretty.

Merikarttoja myy John Nurminen Marine Oy jälleenmyyjineen.

Lisätietoja:
Mikko
Hovi, suunnittelija, p. 020 637 3463
Jarmo Mäkinen, yksikön päällikkö, p. 020 637 3477.

meddelande
25.10.2012

Det har getts ut ett nytt sjökort över Kumlinge, Lappo, Jurmo, Osnäs & Lypertö

Det nya sjökortet ersätter de tidigare sjökorten 29A och 29B på baksidan av kustkortet 29 Houtskär-Lypertö samt sjökorten 30A och 30B på baksidan av kustkortet 30 Kumlinge. Sjökorten 29A, 29B, 30A och 30B har indragits i de nya upplagorna av kustkorten 29 och 30, som getts ut samtidigt med hamnkortet 109.

Sjökortet 109 Kumlinge, Lappo, Jurmo, Osnäs & Lypertö består av fem delar:
-      
109A Kumlinge (tid. 30A)
-      
109B Lappo (tid. 30B)
-      
109C Jurmo (tid. 29A)
-      
109D Osnäs
-      
109E Lypertö (tid. 29B).

Användarna av sjökortsprodukterna 29 och 30 bör alltså i fortsättningen också skaffa sjökortsprodukten 109, till vilket en del av innehållet i sjökorten 29 och 30 överflyttats.

Försäljning av sjökort: John Nurminen Marine Oy med återförsäljare.

Ytterligare information:
Mikko
Hovi, planerare, tfn 020 637 3463
Jarmo Mäkinen, enhetschef, tfn 020 637 3477.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.