Uusi VTS-keskus perustetaan Turkuun

Kolme nykyistä VTS-keskusta (Bothnia-VTS Vaasa, West Coast -VTS Pori ja Archipelago-VTS Länsi -Turunmaa) yhdistetään uudeksi Länsi-Suomen meriliikennekeskukseksi, joka perustetaan Turkuun.  Päätös on osa Liikenne- ja viestintäministeriön 26. huhtikuuta muuttamaa alusliikennepalvelun perustamispäätöstä.

Länsi-Suomen meriliikennekeskus vastaa kaikkien lakkautettavien VTS-keskusten tehtävistä ja lisäksi se tarjoaa Bothnia VTS:n alueella tiedotuksen ohella navigointiapua ja liikenteen järjestelypalveluja. Muutos tulee voimaan 1.3.2012. Samalla toteutetaan VTS-alueiden pysyviin liikennejärjestelyihin liittyviä muutoksia, jotka tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2011.

Entistä tehokkaampi ja tiiviimpi viranomaisyhteistyö

Järjestelyllä saavutetaan henkilöstöhallinnollisia, taloudellisia ja toiminnallisia etuja. Ympärivuorokautisen työnjohdon, resurssien kohdennettavuuden ja työtehtävien oikean mitoituksen järjestäminen on helpompaa kuin hajautetussa toimintamallissa. Myös VTS-keskusten saavutettavuus on merkittävästi parempi.

Keskittämällä VTS-toiminnot Turkuun samoihin tiloihin muiden METO-viranomaisten (Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto) kanssa, saavutetaan parempi viranomaisyhteistyö. Turku Port Center -hankkeen valmistelussa ovat mukana Rajavartiolaitos, Liikennevirasto, Turun kaupungin satamakonttori ja Aboa Mare. Mahdollisuudet yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja kommunikoinnin parantamiseen, työn laadun varmistamiseen, henkilöstön työturvallisuuden ja käytettävyyden sekä resurssien kohdentamisen parantamiseen ovat merkittävät. Hyöty korostuu erityisesti poikkeustilanteiden hallinnassa, kun meripelastustilanteissa kaikki virka-apuviranomaiset ovat samassa paikassa.  

Liikenteen ohjauksesta vastaavan viranomaisen rooli korostuu erityisesti isompien meripelastustapahtuman hallinnassa. Varsinkin Merivartiosto on esittänyt huolensa Liikennevirastolle Länsi-Suomen merialueiden meriturvallisuudesta ja sen tulevaisuudesta. Helsingin kaltainen METO-yhteistyö on tavoite myös Turussa.

VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. VTS-keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän. Saimaalla VTS-keskus vastaa myös hätäliikenteen hoitamisesta.

Lisätietoja:
johtaja Matti Aaltonen, 020 637 3205, matti.aaltonen(at)liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit