Uusia satamakarttoja Saaristomerelle ja Selkämerelle / Nya hamnkort över Skärgårdshavet och Bottenhavet

Liikennevirasto on julkaissut kaksi uutta satamakarttaa: 127 Rauma ja 162 Långnäs–Sottunga.

Uusi Rauman satamakartta 127 korvaa tähän asti rannikkokartan 41 kääntöpuolella olleet karttakuvat 41A ja 41A1. Uuden kartan pääkarttakuvaa on laajennettu hieman sekä länteen, pohjoiseen että itään. Pääkarttakuvan mittakaava on 1:20 000 ja satama-alueen spesiaalin 1:10 000.

Satamakartta 162 Långnäs–Sottunga korvaa tähän asti rannikkokartan 32 kääntöpuolella olleen karttakuvan 32B sekä kokonaisuudessaan kartan 169, jota on laajennettu hieman etelään ja pohjoiseen.

Samalla on julkaistu uusi painos rannikkokartasta 32. Uudesta painoksesta on poistettu karttakuva 32B, ja aiemmin kääntöpuolella ollut karttakuva 32A on siirretty kartan etupuolelle.

Karttoja myy Karttakeskus Oy jälleenmyyjineen.

Lisätietoja:

Tuomas Martikainen, p. 029 534 3214

Trafikverket har gett ut två nya hamnkort: 127 Raumo och 162 Långnäs–Sottunga.

Det nya hamnkortet 127 Raumo ersätter specialerna 41A och 41A1 som hittills funnits på baksidan av kustkort 41. Det egentliga sjökortet har utvidgats något i västlig, nordlig och ostlig riktning. Det egentliga sjökortet är i skalan 1:20 000 och specialen över hamnområdet i skalan 1:10 000.

Hamnkortet 162 Långnäs–Sottunga ersätter både specialen 32B som hittills funnits på baksidan av kustkort 32 och i sin helhet kortet 169, som utvidgats något i sydlig och nordlig riktning.

Samtidigt har en ny upplaga av kustkort 32 getts ut. I den nya upplagan har man utelämnat specialen 32B och flyttat specialen 32A som tidigare fanns på baksidan kortet till kortets framsida.

Sjökorten säljs av Karttakeskus Oy med återförsäljare.

Ytterligare information:

Tuomas Martikainen, tfn 029 534 3214

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia