Valtatie 4:llä uutta tielinjaa käyttöön Toivakan Viisarinmäen ja Jyväskylän Vaajakosken välillä

Valtatie 4:n parantaminen Lusin ja Vaajakosken välillä on edennyt vaiheeseen jossa liikenne siirretään uudelle tielinjalle.  Näin liikenteen käyttöön on otettu kaikki uudet väylät Lusin ja Vaajakosken välillä. Uuteen maastokäytävään rakennettuja osuuksia on yhteensä 30 km.  Koko hanke valmistuu syyskesällä 2011.

Toivakan Viisarinmäen ja Jyväskylän Kanavuoren välillä liikenne siirretään 21 km:n matkalla uudelle moottoriliikennetielle 1. joulukuuta klo 13:00 poistamalla nykyisten kiertoteiden opasteet.

Liikenteen siirron yhteydessä vanha valtatie 4 muuttuu 22 km:n matkalta seututieksi 644. Tie toimii rinnakkaistienä hitaalle ajoneuvoliikenteelle, kevyelle liikenteelle ja erikoiskuljetuksille, jotka eivät korkeuden tai leveyden takia voi käyttää uutta moottoriliikennetietä.

Tieyhteenliittymä Valtatien 4:n urakkasopimuksen mukaan tänä vuonna piti valmistua vain Oravasaaren ja Kanavuoren välinen 12 km osuus. Tehokkailla järjestelyillä työt ovat edenneet niin hyvin, että koko tiejakso saatiin liikennekuntoon ennen talvea. Tällä tavalla talviliikenteessä hankalat kiertotiejärjestelyt sekä mäkinen vanha valtatie 4 Toivakan Viisarinmäestä Jyväskylän Oravarasaareen saatiin pois läpikulkuliikenteen käytöstä vuotta aikaisemmin.

Rakennettu yhteysväli ei ole vielä täysin valmis. Viisarinmäestä pohjoiseen päin reilun 9 km:n matkalla ei Paasivuoren eikä Syvälahden ohituskaistalla ole vielä keskikaidetta eikä hirviaitoja. Lisäksi ajoratamerkinnät jäivät talven takia puutteelliseksi. Kohdan nopeusrajoitus on 80 km tunnissa koko talven. Loppuosan rakentaminen on Orasaaren ja Kairahdan keskikaideosuuksien valaistuksen, ajoratamerkintöjen sekä hirviaitojen osalta niin pitkällä, että liukkaudentorjuntatöiden saavutettua riittävän tason voidaan tiellä sallia 100 kilometrin nopeusrajoitus myös talviliikenteessä.

Uusia ohituskaistoja

Joutsan kunnan alueella on otettu käyttöön Angeselän, Rutarannan  ja Riihijärven uudet ohituskaistat. Kohteista puuttuu vielä valoja ja hirviaitoja ja siksi nopeusrajoitus näissä kohteessa pidetään 80 km tunnissa vuoden loppuun jolloin valaistus valmistuu. Tämän jälkeen nopeus nostetaan 100 kilometriin tunnissa.

Lusi–Vaajakoski-hankkeessa on yhteensä 110 km:n matkalla rakennettu uutta tielinjaa noin 30 km, vanhaa tietä on parannettu noin. 50 km. Yhteensä 20 ohituskaistaa on rakennettu tai parannettu, kokonaan uusia niistä on 18.  Uusia keskikaiteellisten osuuksien ohituskaistoja valmistuu yhteensä 28 km, puolet pohjoisen, puolet etelän suuntaan. Siltoja on tähän mennessä valmistunut 31 ja ensi vuonna rakennetaan vielä kaksi siltaa Joutsaan.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen 95,5, M€ rahoituksen mukaiset keskeisimmät vaikutukset on näillä rakentamistoimilla pääosin saavutettu, eli liikenneturvallisuus paranee merkittävästi ja läpikulkuliikenteestä tulee sujuvampaa turvallisten ohituspaikkojen ansiosta.

Lisätietoja:

Avattavaa kohdetta esittelee tarvittaessa 1.12.2010 klo 10-12 välillä projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 040 847 8192 tai ari.makela(at)liikennevirasto.fi

 

Hanketietoja:

www.liikennevirasto.fi, hankkeet

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.