Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Vaasassa ja Mustasaaressa

Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt etenevät valtatiellä 8 ja aiheuttavat liikennejärjestelyihin muutoksia. Hankkeessa toteutettavat tie- ja siltarakenteet valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaan.

Loppuvuoden liikennejärjestelyt ovat:

Vaasan kaupungin alue, Kotiranta ja Kivihaka:

1. vaihe: marraskuu 2012

  • Viikolla 46 avataan liikenteelle uuden valtatie 8:n toinen ajorata osuudella ToukolantieVälitie. Liikenne kulkee Välitien eritasoliittymän ramppien kautta Välitielle. Liikenne ohjataan takaisin nykyiselle valtatielle Välitien kautta. Välitiellä sillan molemmissa päissä olevat rampit tulevat yleisen ajoneuvoliikenteen käyttöön.
  • Samalla suljetaan nykyisen valtatie 8:n osuus väliltä ViertolantieVälitie Viertolantien kiertoliittymän rakentamista varten. Suljetulla osuudella sallitaan liikenne tonteille.
  • Kevyen liikenteen yhteydet toimivat rakennusvaiheiden ajan normaalisti niin Otsontiellä kuin valtatie 8:n suuntaisesti Mustasaareen päin. Katso liitekartta 1.

2. vaihe: joulukuu 2012

  • Viikolla 50 avataan Viertolantie sekä Otsontie ajoneuvoliikenteelle. Ramppi valtatie 8:lta alas Viertolantielle ja ramppi Otsontieltä ylös valtatie 8:lle Vaasan suuntaan ovat työn alla ja suljettuna talven ajan. Katso karttaliite 2.
  • Toukolantien sekä Toukolantien työnaikaisen kiertoliittymän käyttö jatkuu.

Talvea varten on lisätty hoitokalustoa, jotta talvihoito saadaan toimimaan muuttuneista liikennejärjestelyistä huolimatta.

Lisätietoja

Liikennevirasto
projektipäällikkö Ari Mäkelä, p. 020 637 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy
projektipäällikkö Timo Kujanpää p. 020 719 4602
työmaapäällikkö Jukka Arvola p. 020 719 4609
työmaainsinööri Frans-Emil Nygård p. 020 719 4014
sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@skanska.fi

Hankkeen verkkosivut www.liikennevirasto.fi/sepankylanohikulkutie

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.